PROPOSTA D’ENCÀRREC PER A LA REALITZACIÓ DE L’AVALUACIÓ ECONÒMICA I INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A L’ÚS COM A EQUIPAMENT DE LA FINCA DE CAN GARCINI

Publicado por & archivado en PERFIL DEL CONTRACTANT.

PROPOSTA D’ENCÀRREC PER A LA REALITZACIÓ DE L’AVALUACIÓ ECONÒMICA I INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A L’ÚS COM A EQUIPAMENT DE LA FINCA DE CAN GARCINI