Encomanda de gestió per a l’estudi de la memòria sobre els aspectes tècnics, econòmics, jurídics, socials i ambientals en relació a les alternatives de models de gestió dels serveis metropolitans del cicle de l’aigua

Publicado por & archivado en ENCÀRRECS.

Encomanda de gestió per a l’estudi de la memòria sobre els aspectes tècnics, econòmics, jurídics, socials i ambientals en relació a les alternatives de models de gestió dels serveis metropolitans del cicle de l’aigua

Propostes de millora de la xarxa de transport públic de la segona corona metropolitana

Publicado por & archivado en MOBILITAT, TRANSPORT.

Barcelona Regional - Propostes de millora de la xarxa de transport públic de la segona corona metropolitana

L’objectiu de l’estudi és assolir una redistribució modal a favor del transport públic que redueixi la necessitat futura de l’ús del vehicle privat en els desplaçaments de la segona corona metropolitana. Així, es va elaborar una proposta coherent amb la problemàtica del territori a partir de la realització d’una anàlisi de la seva ocupació, del… Read more »