Avaluació Ambiental Estratègica del Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona

Publicado por & archivado en MEDI AMBIENT.

Barcelona Regional - Avaluació Ambiental Estratègica del Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona

Elaboració de les propostes de xarxa ecològica (espais oberts), infraestructures viàries i ferroviàries i avaluació ambiental estratègica del pla, que es configura com el marc rector de tots els instruments de planejament urbanístic de la Regió Metropolitana de Barcelona fins l’horitzó 2016. El Pla Territorial defineix les estratègies de creixement urbà, les grans infraestructures de comunicació i la xarxa ecològica de la Regió Metropolitana de Barcelona. L’avaluació ambiental d’aquest pla Seguir llegint…

Encàrrec per l’elaboració d’un reglament del servei del cicle integral de l’aigua, l’anàlisi tècnic econòmica de la dotació de personal per a les diverses modalitats de gestió i la redacció d’estudis sobre demandes potencials d’aigua no potable, i sobre la qualitat de les masses d’aigua del Llobregat i del Besòs

Publicado por & archivado en ENCÀRRECS.

Encàrrec per l’elaboració d’un reglament del servei del cicle integral de l’aigua, l’anàlisi tècnic econòmica de la dotació de personal per a les diverses modalitats de gestió i la redacció d’estudis sobre demandes potencials d’aigua no potable, i sobre la qualitat de les masses d’aigua del Llobregat i del Besòs