Pla Especial de Renovació i Millora del Barri de la Mina a Sant Adrià del Besòs

Publicado por & archivado en URBANISME.

Barcelona Regional - Pla Especial de Renovació i Millora del Barri de la Mina a Sant Adrià del Besòs

L’objecte del Pla va ser l’establiment del marc urbanístic necessari, per tal de garantir la reordenació i millora de la Mina amb la finalitat d’aconseguir la seva revitalització econòmica i social. La solució general determinava un conjunt d’accions que tindrien implicacions en el conjunt dels elements urbanístics que composen el barri i que s’integraven en… Read more »