Anàlisi del transport de mercaderies en el corredor del Llobregat i accessos al Port

Publicado por & archivado en MOBILITAT.

Barcelona Regional - Anàlisi del transport de mercaderies en el corredor del Llobregat i accessos al Port

El port, conjuntament amb l’aeroport i la Zona d’Activitats Logístiques de la Zona Franca (ZAL), són els principals generadors/atractors de mercaderies de la Regió Metropolitana de Barcelona. Estan ubicats en un reduït àmbit molt proper a la metròpoli,  amb els beneficis i inconvenients que això comporta. En aquest sentit, l’accessibilitat d’aquest entorn s’ha de garantir amb uns bons accessos que permetin una bona comunicació amb la Regió Metropolitana de Barcelona, Seguir llegint…

Regeneració mediambiental del Tram Final del riu Besòs

Publicado por & archivado en DESTACATS, MEDI AMBIENT.

Barcelona Regional - Regeneració mediambiental del Tram Final del riu Besòs

Recuperació d’un riu contaminat i d’un paisatge riberenc degradat pels usos industrials, en un parc lineal que combina naturalesa amb activitat de lleure a l’aire lliure. Es tracta d’un projecte integral que comprèn diferents municipis, des de Montcada i Reixac fins a la desembocadura a Sant Adrià del Besòs, que inclou la reconstrucció d’aiguamolls, la construcció de nous accessos, ponts, carrils bici, dics neumàtics que estabilitzen el cabal depurat i Seguir llegint…

Anàlisis d’alternatives pel nou traçat de la N-II al Maresme

Publicado por & archivado en INFRAESTRUCTURES.

Barcelona Regional - Anàlisis d’alternatives pel nou traçat de la N-II al Maresme

Barcelona Regional va efectuar una anàlisi territorial del Maresme centrat en els aspectes de transport per encàrrec del Consell Comarcal. En aquest estudi un dels aspectes importants era l’anàlisi de la futura xarxa viària. El document plantejava una alternativa a la proposta de laterals de la N-II realitzada pel Ministeri de Fomento. En base als estudis realitzats per Barcelona Regional i en funció de les propostes que va fer el Seguir llegint…

Escenaris futurs de demanda laboral i demogràfica a l’àmbit de la Línia 9 de metro

Publicado por & archivado en MOBILITAT.

Barcelona Regional - Escenaris futurs de demanda laboral i demogràfica a l’àmbit de la Línia 9 de metro

El treball forma part de l’assistència tècnica de Barcelona Regional a l’empresa TMB en l’elaboració de l’estudi de demanda de la futura L9 de metro i consisteix en la recopilació, tractament i validació de la informació sociodemogràfica actual i de les previsions de creixement futures de l’àmbit de la futura L9 de Metro. En definitiva, l’objectiu del treball era elaborar la informació de base del model de projecció de generació Seguir llegint…

Pla Especial de Renovació i Millora del Barri de la Mina a Sant Adrià del Besòs

Publicado por & archivado en URBANISME.

Barcelona Regional - Pla Especial de Renovació i Millora del Barri de la Mina a Sant Adrià del Besòs

L’objecte del Pla va ser l’establiment del marc urbanístic necessari, per tal de garantir la reordenació i millora de la Mina amb la finalitat d’aconseguir la seva revitalització econòmica i social. La solució general determinava un conjunt d’accions que tindrien implicacions en el conjunt dels elements urbanístics que composen el barri i que s’integraven en l’estratègia global del Pla: la construcció d’una nova estructura urbana, les actuacions en relació als Seguir llegint…

Proposta i millora del sistema de mobilitat lligat a la transformació urbanística de l’àrea del Besòs

Publicado por & archivado en MOBILITAT, URBANISME.

Barcelona Regional - Proposta i millora del sistema de mobilitat lligat a la transformació urbanística de l’àrea del Besòs

Estudi de mobilitat de l’àmbit de llevant de la ciutat de Barcelona. En l’àmbit nord-est de la ciutat estan previstos un gran nombre de projectes de transformació urbana que, per la seva escala, representen canvis important en la demanda de la futura mobilitat. L’ordenació urbanística no és l’únic que està canviant, perquè actualment hi ha un nombre elevat de projectes i propostes de millora de les xarxes de mobilitat en Seguir llegint…

Avaluació Ambiental Estratègica del Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona

Publicado por & archivado en MEDI AMBIENT.

Barcelona Regional - Avaluació Ambiental Estratègica del Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona

Elaboració de les propostes de xarxa ecològica (espais oberts), infraestructures viàries i ferroviàries i avaluació ambiental estratègica del pla, que es configura com el marc rector de tots els instruments de planejament urbanístic de la Regió Metropolitana de Barcelona fins l’horitzó 2016. El Pla Territorial defineix les estratègies de creixement urbà, les grans infraestructures de comunicació i la xarxa ecològica de la Regió Metropolitana de Barcelona. L’avaluació ambiental d’aquest pla Seguir llegint…

Encàrrec per l’elaboració d’un reglament del servei del cicle integral de l’aigua, l’anàlisi tècnic econòmica de la dotació de personal per a les diverses modalitats de gestió i la redacció d’estudis sobre demandes potencials d’aigua no potable, i sobre la qualitat de les masses d’aigua del Llobregat i del Besòs

Publicado por & archivado en ENCÀRRECS.

Encàrrec per l’elaboració d’un reglament del servei del cicle integral de l’aigua, l’anàlisi tècnic econòmica de la dotació de personal per a les diverses modalitats de gestió i la redacció d’estudis sobre demandes potencials d’aigua no potable, i sobre la qualitat de les masses d’aigua del Llobregat i del Besòs