Guia sobre el glifosat

Publicado por & archivado en MEDI AMBIENT, PROJECTES.

Barcelona Regional - Guia sobre el glifosat

La prohibició o retirada del glifosat és conseqüència de l’acumulació de proves científiques sobre els efectes negatius que té en el medi ambient i molt especialment en la salut humana. Aquesta situació nova planteja l’aplicació de diverses alternatives de gestió del verd urbà que comportarà una transformació en la manera de gestionar els parcs metropolitans. En aquest sentit, Barcelona Regional conjuntament amb l’AMB ha redactat una guía sobre alternatives a Seguir llegint…

Projecte Estratègic del vessant barceloní de Collserola

Publicado por & archivado en MEDI AMBIENT.

Barcelona Regional - Projecte Estratègic del vessant barceloní de Collserola

Es tracta d’un treball de reflexió sobre el conjunt de processos al costat barceloní de la Serra de Collserola que té com a objectiu establir un marc de relació harmònic, durador i estable entre el Parc i la ciutat. Proposa un límit que va més enllà de la traça única; reconeix un espai propi: un espai d’amortiment, un espai de transició on convisquin i es reconeguin els dos sistemes, l’urbà Seguir llegint…

Pla Director Urbanístic i disseny ambiental del Ecobarri de Vallbona (Barcelona)

Publicado por & archivado en URBANISME.

Barcelona Regional - Pla Director Urbanístic i disseny ambiental del Ecobarri de Vallbona (Barcelona)

Planificació d’una peça del territori, en el nord del municipi de Barcelona, inserida entre autopistes, el ferrocarril i el riu Besòs, per a convertir-la en un barri de més de 2.000 habitatges ben connectat amb la ciutat, potenciant les singularitats paisatgístiques i ambientals de l’entorn i dissenyat amb criteris ambientals que permetin obtenir un nivell de certificació energètica dels edificis més alt del que estableixen les normes.

Transformació de la Marina del Prat Vermell

Publicado por & archivado en URBANISME.

Barcelona Regional - Transformació de la Marina del Prat Vermell

El Pla Especial d’Infraestructures (PEI) forma part de la transformació urbanística del barri de la Marina, situat entre la muntanya de Montjuïc i el sector industrial de la Zona Franca. Aquesta transformació té com a objectiu fonamental la prolongació del teixit urbà, mixt i compacte de la ciutat, i integrarà usos residencials amb activitats terciàries, dotant al barri de serveis, equipaments i espais lliures. Això suposa la renovació del teixit Seguir llegint…

MPGM en els sòls ocupats pel centre penitenciari de joves de Trinitat Vella

Publicado por & archivado en URBANISME.

Barcelona Regional - MPGM en els sòls ocupats pel centre penitenciari de joves de Trinitat Vella

Aquesta MPGM va tenir com a objectiu principal ordenar la totalitat del sòls del recinte penitenciari de joves de Trinitat Vella. Es va ajustar el planejament vigent per tal d’aconseguir una coherència i continuïtat amb el context urbà, responent a les polítiques definides en el Pla de l’Habitatge. Es tractava d’un creixement principalment residencial amb una alta incidència en habitatge de protecció i es va reservar el sòl suficient per Seguir llegint…