INFORME D’AUDITORIA SOBRE LA METODOLOGIA I HIPÒTESIS DEL DOCUMENT DE CARACTERITZACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA DELS MUNICIPIS METROPOLITANS OPERATS, PER AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A.

Publicado por & archivado en PERFIL DEL CONTRACTANT.

INFORME D’AUDITORIA SOBRE LA METODOLOGIA I HIPÒTESIS DEL DOCUMENT DE CARACTERITZACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA DELS MUNICIPIS METROPOLITANS OPERATS, PER AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A.