Oportunitats de millora de la funcionalitat ecològica i paisatgística dels espais oberts de l’AMB

Publicado por & archivado en MEDI AMBIENT.

Barcelona Regional - Oportunitats de millora de la funcionalitat ecològica i paisatgística dels espais oberts de l'AMB

Les mesures adoptades fins ara en relació amb la conservació de la biodiversitat, tot i ser totes elles necessàries per a l’assoliment de l’objectiu d’aturar la seva pèrdua, es mostren encara insuficients. La protecció d’espais naturals, evolucionada posteriorment al concepte de protecció de xarxes ecològiques, ha aconseguit protegir espais, però no la totalitat dels processos… Read more »

Mesures de caràcter urbanístic d’acompanyament del Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona (30% d’HPP en SUC)

Publicado por & archivado en ESTRATÈGIA URBANA, HABITATGE, OBJECTIUS, OBSERVAR, PLANIFICAR, URBANISME, PROJECTES, REFLEXIONAR.

Barcelona Regional - Mesures de caràcter urbanístic d'acompanyament del Pla pel Dret a l'Habitatge de Barcelona

El grau de consolidació de la ciutat de Barcelona i la manca de reserves de sòl urbanitzable fan imprescindible activar nous mecanismes que ajudin a ampliar el parc destinat a polítiques socials, que permetin alhora enfocar la seva creació amb una distribució més equilibrada en el territori, aprofitant el potencial que ofereix la ciutat ja… Read more »

Qualitat de l’Aire de Barcelona

Publicado por & archivado en CANVI CLIMÀTIC, DESTACATS, ENERGIA, MEDI AMBIENT, OBJECTIUS, OBSERVAR, PROJECTES, QUALITAT DE L'AIRE, REFLEXIONAR, VISORS DE MAPES.

Barcelona Regional va desenvolupar el primer model de qualitat de l’aire de Barcelona per l’any 2008 dins el marc del PECQ (Pla de l’Energia, el Canvi Climàtic i la Qualitat de l’aire de Barcelona 2011-2020), on es va fer una modelització de la dispersió de contaminants d’NO2 i PM10 de Barcelona, per l’escenari base 2008… Read more »

Pla estratègic del delta del Llobregat

Publicado por & archivado en DESTACATS, ESTRATÈGIA URBANA, INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, TERRITORI, VISORS DE MAPES.

Barcelona Regional - Pla estratègic del delta del Llobregat

Fa gairebé 20 anys del Pla Delta i moltes de les infraestructures que en ell es plantejaven estan ja en funcionament. Tot i existir encara algunes mancances des del punt de vista infraestructural, l’àmbit del Delta del Llobregat és sens dubte un dels territoris motors de l’AMB i de Catalunya. Repensar aquest territori i revisar… Read more »

Treballs del Pla de Sostenibilitat Àrea Metropolitana de Barcelona (PSAMB)

Publicado por & archivado en DESTACATS, ENERGIA, MEDI AMBIENT, ESTRATÈGIA URBANA, VISORS DE MAPES.

Barcelona Regional - Treballs del Pla de Sostenibilitat Àrea Metropolitana de Barcelona (PSAMB)

Al llarg dels darrers 4 anys s’ha donat suport a la Direcció de Medi Ambient de l’AMB en el marc del Pla de Sostenibilitat Ambiental de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (PSAMB). Des de Barcelona Regional s’ha redactat la diagnosi territorial de PSAMB. S’han desenvolupat 27 treballs, entre ells el desenvolupament del mapa d’aprofitament solar de… Read more »

Mapa solar del territori de l’AMB. Potencial d’energia tèrmica i fotovoltaica

Publicado por & archivado en ENERGIA, VISORS DE MAPES.

Barcelona Regional - Mapa solar del territori de l'AMB. Potencial d'energia tèrmica i fotovoltaica

Els mapes de potencial d’energia fotovoltaica i solar tèrmica són el resultat del càlcul estimatiu del potencial màxim d’energia fotovoltaica i solar tèrmica, per a cadascun dels edificis o construccions dels municipis que conformen l’Àrea Metropolitana de Barcelona.   L’objectiu de l’anàlisi és, d’una banda, avaluar quin és el potencial màxim de generació d’energia solar… Read more »

Observatori Metropolità de l’Habitatge

Publicado por & archivado en DESTACATS, ESTRATÈGIA URBANA, HABITATGE, TERRITORI, VISORS DE MAPES.

Barcelona Regional - Observatori Metropolità de l'Habitatge

Barcelona Regional va impulsar la creació de l’Observatori de l’Habitatge de Barcelona, un instrument d’àmbit supramunicipal encapçalat per diverses administracions que es proposa: – Realitzar una radiografia de l’habitatge a partir d’informació estadística, estudis i treball de camp. – Elaborar una diagnosi acurada de les principals problemàtiques a què s’enfronten els municipis que integra mitjançant… Read more »

Barris de Muntanya

Publicado por & archivado en URBANISME, TERRITORI.

Barcelona Regional - Barris de Muntanya

Barcelona Regional està realitzant una reflexió i propostes d’encaix dels barris de muntanya amb el Parc Natural de la Serra de Collserola. Aquests barris comparteixen algunes característiques en comú: les vistes privilegiades sobre Barcelona, el contacte directe amb la muntanya i una alta accessibilitat per la presència de la Ronda de Dalt i el metro…. Read more »