Oportunitats de millora de la funcionalitat ecològica i paisatgística dels espais oberts de l’AMB

Publicado por & archivado en MEDI AMBIENT.

Barcelona Regional - Oportunitats de millora de la funcionalitat ecològica i paisatgística dels espais oberts de l'AMB

Les mesures adoptades fins ara en relació amb la conservació de la biodiversitat, tot i ser totes elles necessàries per a l’assoliment de l’objectiu d’aturar la seva pèrdua, es mostren encara insuficients. La protecció d’espais naturals, evolucionada posteriorment al concepte de protecció de xarxes ecològiques, ha aconseguit protegir espais, però no la totalitat dels processos… Read more »

Mesures de caràcter urbanístic d’acompanyament del Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona

Publicado por & archivado en HABITATGE, URBANISME.

Barcelona Regional - Mesures de caràcter urbanístic d'acompanyament del Pla pel Dret a l'Habitatge de Barcelona

Aquest treball té per objectiu elaborar mesures i modificacions de caràcter urbanístic que permetin desenvolupar amb més eficàcia el Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona 2016-2025. Les Modificacions de PGM tenen incidència directa en la regulació urbanística de l’habitatge a Barcelona per afavorir el dret a l’habitatge, protegint l’ús habitual enfront a altres usos… Read more »

Model de dispersió de contaminants de Barcelona

Publicado por & archivado en DESTACATS, MEDI AMBIENT, QUALITAT DE L'AIRE, VISORS DE MAPES.

Barcelona Regional - Previsió de la qualitat de l'aire a Barcelona

Barcelona Regional ha desenvolupat un model de dispersió de contaminants de NOX, NO2 i PM10. Per tal d’obtenir la modelització territorial dels nivells de qualitat de l’aire es va fer un inventari detallat de les fonts emissores de contaminants distribuïdes al llarg del territori, i no només dins el municipi d’estudi, ja que els contaminants poden desplaçar-se… Read more »

Pla estratègic del delta del Llobregat

Publicado por & archivado en DESTACATS, ESTRATÈGIA URBANA, INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, TERRITORI, VISORS DE MAPES.

Barcelona Regional - Pla estratègic del delta del Llobregat

Fa gairebé 20 anys del Pla Delta i moltes de les infraestructures que en ell es plantejaven estan ja en funcionament. Tot i existir encara algunes mancances des del punt de vista infraestructural, l’àmbit del Delta del Llobregat és sens dubte un dels territoris motors de l’AMB i de Catalunya. Repensar aquest territori i revisar… Read more »

Treballs del Pla de Sostenibilitat Àrea Metropolitana de Barcelona (PSAMB)

Publicado por & archivado en DESTACATS, ENERGIA, MEDI AMBIENT, ESTRATÈGIA URBANA, VISORS DE MAPES.

Barcelona Regional - Treballs del Pla de Sostenibilitat Àrea Metropolitana de Barcelona (PSAMB)

Al llarg dels darrers 4 anys s’ha donat suport a la Direcció de Medi Ambient de l’AMB en el marc del Pla de Sostenibilitat Ambiental de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (PSAMB). Des de Barcelona Regional s’ha redactat la diagnosi territorial de PSAMB. S’han desenvolupat 27 treballs, entre ells el desenvolupament del mapa d’aprofitament solar de… Read more »

Mapa solar del territori de l’AMB. Potencial d’energia tèrmica i fotovoltaica

Publicado por & archivado en ENERGIA, VISORS DE MAPES.

Barcelona Regional - Mapa solar del territori de l'AMB. Potencial d'energia tèrmica i fotovoltaica

Els mapes de potencial d’energia fotovoltaica i solar tèrmica són el resultat del càlcul estimatiu del potencial màxim d’energia fotovoltaica i solar tèrmica, per a cadascun dels edificis o construccions dels municipis que conformen l’Àrea Metropolitana de Barcelona.   L’objectiu de l’anàlisi és, d’una banda, avaluar quin és el potencial màxim de generació d’energia solar… Read more »

Observatori Metropolità de l’Habitatge

Publicado por & archivado en DESTACATS, ESTRATÈGIA URBANA, HABITATGE, TERRITORI, VISORS DE MAPES.

Barcelona Regional - Observatori Metropolità de l'Habitatge

Barcelona Regional va impulsar la creació de l’Observatori de l’Habitatge de Barcelona, un instrument d’àmbit supramunicipal encapçalat per diverses administracions que es proposa: – Realitzar una radiografia de l’habitatge a partir d’informació estadística, estudis i treball de camp. – Elaborar una diagnosi acurada de les principals problemàtiques a què s’enfronten els municipis que integra mitjançant… Read more »

Barris de Muntanya

Publicado por & archivado en URBANISME, TERRITORI.

Barcelona Regional - Barris de Muntanya

Barcelona Regional està realitzant una reflexió i propostes d’encaix dels barris de muntanya amb el Parc Natural de la Serra de Collserola. Aquests barris comparteixen algunes característiques en comú: les vistes privilegiades sobre Barcelona, el contacte directe amb la muntanya i una alta accessibilitat per la presència de la Ronda de Dalt i el metro…. Read more »