Impuls del verd a la ciutat de Barcelona

Publicado por & archivado en MEDI AMBIENT.

El programa d’impuls a la infraestructura verda urbana és la concreció del Pla del verd i de la biodiversitat 2020 en què l’Ajuntament estableix l’objectiu d’assolir una infraestructura verda que ofereixi els màxims serveis ecosistèmics en una ciutat on natura i urbs interactuïn i es potenciïn. Així mateix, dóna resposta a compromisos municipals com el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-22, que impulsa la “renaturalització de la ciutat”; i el Seguir llegint…

Estudi dels impactes del canvi climàtic a Barcelona

Publicado por & archivado en CANVI CLIMÀTIC, INFRAESTRUCTURES, MEDI AMBIENT, OBJECTIUS, OBSERVAR, PLANIFICAR, PROJECTES, REFLEXIONAR, RESUMS EXECUTIUS.

El canvi climàtic és un dels grans reptes mundials del segle xxi, que requereix d’una actuació immediata i a tots els nivells. Les ciutats tenen un paper destacat en aquesta lluita, ja que són generadores del 70 % de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH). Actualment moltes ciutats estan adequant la seva agenda per adoptar mesures destinades a reduir les emissions de GEH, a minimitzar la dependència de Seguir llegint…

Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona

Publicado por & archivado en MEDI AMBIENT.

Barcelona Regional - Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona

L’estratègia de la ciutat amb relació al verd es concreta en el Pla del verd i de la biodiversitat 2020, que posa èmfasi a potenciar els serveis socioambientals. Per tal d’acomplir aquest objectiu cal prèviament fer un estudi de quins són els serveis socioambientals que ofereixen els espais verds. Aquest treball té com a principal objectiu avaluar els serveis socioambientals dels parcs urbans, de les places i dels interiors d’illa Seguir llegint…

Assistència tècnica per a l’estructuració de dades sobre xarxes d’infraestructures ferroviàries

Publicado por & archivado en INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT.

Barcelona Regional - Assistència tècnica per a l'estructuració de dades sobre xarxes d'infraestructures ferroviàries

Manteniment i actualització de l’estructuració i gestió de dades cartogràfiques sobre xarxes d’infraestructures ferroviàries. A més, generació de nova informació en 3D de tota la xarxa de Metro i FGC (d’allà on es disposi d’informació per generar-lo) o el recorregut d’itineraris “adaptats” (sense escales, només rampes i ascensors) des de l’exterior a cada andana.

Balanç d’Energia de Barcelona de 2014 i 2016

Publicado por & archivado en ENERGIA, MEDI AMBIENT.

Barcelona Regional - Balanç d'Energia de Barcelona de 2014 i 2016

El Balanç Energètic de Barcelona fa el seguiment anual del consum energètic i d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de la ciutat de Barcelona. Aquest treball s’emmarca dins l’Observatori de l’Energia de l’Agència d’Energia de Barcelona. La importància de fer un seguiment anual de l’activitat de la ciutat i vincular-la al seu consum i producció energètica i les seves emissions de GEH és de vital importància per fer una gestió de Seguir llegint…

Detecció i anàlisi de l’infraestructura verda de Barcelona

Publicado por & archivado en MEDI AMBIENT, VISORS DE MAPES.

L’aproximació, a nivell de superfície més acurada i objectiva que es pot fer al verd és la seva detecció a través d’imatges satèl·lit o vols amb sensors capaços de captar la banda visible del roig i la banda de l’infraroig proper. La combinació d’aquestes dues bandes mitjançant l’índex NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) és capaç de detectar allò que és vegetació i allò que no ho és, a més de Seguir llegint…