Mobilitat com a Servei (MaaS)

Publicado por & archivado en ESTRATÈGIA URBANA, MOBILITAT.

Barcelona Regional - Mobilitat com a Servei (MaaS)

La “Mobilitat com a Servei” (MaaS, per les seves sigles en anglès Mobility as a Service), integrant a tots els nivells els serveis de sharing permetrà donar un nou impuls al sistema de transport públic, enfortint-lo i garantint un ecosistema més equilibrat, sostenible, responsable i eficaç per a la vida quotidiana de les persones. La… Read more »