Treballs del Pla de Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (PSAMB)

Publicado por & archivado en DESTACATS, ENERGIA, ESTRATÈGIA URBANA, MEDI AMBIENT, VISORS DE MAPES.

Barcelona Regional - Treballs del Pla de Sostenibilitat Àrea Metropolitana de Barcelona (PSAMB)

El Pla de Sostenibilitat Ambiental de l’AMB (PSAMB) és l’instrument marc que defineix les línies estratègiques per avançar cap a la sostenibilitat metropolitana des de tres nivells d’actuació: el territori metropolità, els serveis que l’AMB ofereix als 36 municipis metropolitans i la qualitat ambiental de la gestió de l’AMB. El Pla s’estructura en els sis eixos temàtics de territori, ecologia i biodiversitat, energia i canvi climàtic, mobilitat sostenible, mitjans de Seguir llegint…

Sky View Factor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Publicado por & archivado en MEDI AMBIENT, VISORS DE MAPES.

Barcelona Regional - Sky View Factor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

El mapa de Sky View Factor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ensenya amb gran resolució el resultat continu del càlcul d’SVF per aquesta regió. L’SVF és la fracció de cel visible, vista des del terra cap amunt, projectada sobre un pla. Aquesta fracció és un paràmetre molt important en la mesura de l’intercanvi energètic de la radiació entre la ciutat i l’atmosfera. Està fortament lligat a la temperatura de superfície Seguir llegint…

Mapa solar del territori de l’AMB. Potencial d’energia tèrmica i fotovoltaica

Publicado por & archivado en ENERGIA, VISORS DE MAPES.

Barcelona Regional - Mapa solar del territori de l'AMB. Potencial d'energia tèrmica i fotovoltaica

Els mapes de potencial d’energia fotovoltaica i solar tèrmica són el resultat del càlcul estimatiu del potencial màxim d’energia fotovoltaica i solar tèrmica, per a cadascun dels edificis o construccions dels municipis que conformen l’Àrea Metropolitana de Barcelona.   L’objectiu de l’anàlisi és, d’una banda, avaluar quin és el potencial màxim de generació d’energia solar a les cobertes dels edificis. Per l’altra banda, es pretén incentivar i promoure la instal·lació Seguir llegint…

Pla de Reixac. Objectius i estratègies per una nova ordenació de l’espai agroforestal

Publicado por & archivado en AIGUA, BIODIVERSITAT, ENERGIA, ESPAI PÚBLIC, ESTRATÈGIA URBANA, MEDI AMBIENT, METABOLISME, MOBILITAT, OBJECTIUS, PAISATGE, PROJECTES, QUALITAT AMBIENTAL, REFLEXIONAR, TERRITORI, URBANISME.

El Pla de Reixac és la peça de territori agrícola de secà més important de l’entorn de Barcelona i de la plana del Vallès, situada entre els municipis de Montcada i Reixac, Santa Perpètua de la Mogoda, Ripollet i confrontada amb la Llagosta i Barberà del Vallès. És l’únic paisatge de secà de l’àrea metropolitana i conserva zones agrícoles que no s’han transformat des de mitjans del segle passat. Es Seguir llegint…

Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona

Publicado por & archivado en CARTOGRAFIA, DESTACATS, DIGITALITZACIÓ, ESTRATÈGIA URBANA, HABITATGE, OBJECTIUS, OBSERVAR, PROJECTES, REFLEXIONAR, RESUMS EXECUTIUS, TERRITORI, URBANISME, VISORS DE MAPES.

L’habitatge és la peça central de la construcció de la ciutat. L’aproximació al coneixement de l’habitatge és una aproximació a la ciutat i, per tant, requereix incorporar informació de caràcter transversal sobre els seus aspectes socioeconòmics, urbanístics i medi ambientals, entre d’altres. El context actual fa necessària una anàlisi profunda dels efectes de la crisi econòmica sobre el parc d’habitatges, el qual ha patit l’agreujament de les deficiències ja existents Seguir llegint…

Barris de Muntanya

Publicado por & archivado en TERRITORI, URBANISME.

Barcelona Regional - Barris de Muntanya

Barcelona Regional està realitzant una reflexió i propostes d’encaix dels barris de muntanya amb el Parc Natural de la Serra de Collserola. Aquests barris comparteixen algunes característiques en comú: les vistes privilegiades sobre Barcelona, el contacte directe amb la muntanya i una alta accessibilitat per la presència de la Ronda de Dalt i el metro. Per un altre costat, també comparteixen algunes problemàtiques especifiques de la ubicació, com el risc Seguir llegint…

Treballs tècnics de suport a la redacció i seguiment del Pla especial urbanístic d’allotjaments turístics (PEUAT)

Publicado por & archivado en DESTACATS, ESPAI PÚBLIC, ESTRATÈGIA URBANA, HABITATGE, OBJECTIUS, OBSERVAR, PLANIFICAR, PROJECTES, TURISME, URBANISME.

Barcelona Regional - Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics

El Pla especial urbanístic per a la regulació dels establiments d’allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d’allotjament temporal i habitatges d’ús turístic a la ciutat de Barcelona [PEUAT] és un instrument urbanístic per ordenar i controlar la implantació d’allotjaments turístics a la ciutat i garantir els drets fonamentals dels ciutadans, particularment el dret a l’habitatge i a un espai públic de qualitat. En les darreres dècades el turisme ha Seguir llegint…

Proposta d’ordenació de les terminals interurbanes de Barcelona

Publicado por & archivado en INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, OBJECTIUS, PLANIFICAR, PROJECTES, QUALITAT AMBIENTAL.

Barcelona Regional - Caracterització i anàlisi de la mobilitat dels autobusos interurbans regulars i direccionals

El servei interurbà d’autobusos és una peça cada vegada més important en l’accessibilitat a Barcelona. Cada dia laborable entren a la ciutat un total de 3.300 serveis regulars interurbans (23 línies de l’AMB i 94 línies de la Generalitat) i de llarga distància (Ministeri de Foment, internacionals, 50 línies en total). A més, es calcula un volum d’entrades addicional d’uns 900 autobusos i autocars amb serveis de diferent tipologia. Barcelona Seguir llegint…

Redacció de l’Estratègia de mobilitat turística de Barcelona

Publicado por & archivado en ESTRATÈGIA URBANA, INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, OBJECTIUS, OBSERVAR, PLANIFICAR, PROJECTES, QUALITAT AMBIENTAL, REFLEXIONAR, RESUMS EXECUTIUS, TURISME, URBANISME.

L’Ajuntament de Barcelona ha impulsat per primer cop l’Estratègia de Mobilitat Turística (EMT) de Barcelona, dirigida i redactada conjuntament entre el propi Ajuntament i Barcelona Regional, com a mesura del Pla Estratègic de Turisme 2020 (PET20). El turisme és un dels fenòmens més rellevants per la configuració de la ciutat del futur i Barcelona, amb 23 milions de visitants anuals, s’ha convertit en una ciutat turística en temps rècord, consolidant-se Seguir llegint…