Proposta d’ordenació de les terminals interurbanes de Barcelona

Publicado por & archivado en INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, OBJECTIUS, PLANIFICAR, PROJECTES, QUALITAT AMBIENTAL.

Barcelona Regional - Caracterització i anàlisi de la mobilitat dels autobusos interurbans regulars i direccionals

El servei interurbà d’autobusos és una peça cada vegada més important en l’accessibilitat a Barcelona. Cada dia laborable entren a la ciutat un total de 3.300 serveis regulars interurbans (23 línies de l’AMB i 94 línies de la Generalitat) i de llarga distància (Ministeri de Foment, internacionals, 50 línies en total). A més, es calcula un volum d’entrades addicional d’uns 900 autobusos i autocars amb serveis de diferent tipologia. Barcelona Seguir llegint…

Redacció de l’Estratègia de mobilitat turística de Barcelona

Publicado por & archivado en ESTRATÈGIA URBANA, INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, OBJECTIUS, OBSERVAR, PLANIFICAR, PROJECTES, QUALITAT AMBIENTAL, REFLEXIONAR, RESUMS EXECUTIUS, TURISME, URBANISME.

L’Ajuntament de Barcelona ha impulsat per primer cop l’Estratègia de Mobilitat Turística (EMT) de Barcelona, dirigida i redactada conjuntament entre el propi Ajuntament i Barcelona Regional, com a mesura del Pla Estratègic de Turisme 2020 (PET20). El turisme és un dels fenòmens més rellevants per la configuració de la ciutat del futur i Barcelona, amb 23 milions de visitants anuals, s’ha convertit en una ciutat turística en temps rècord, consolidant-se Seguir llegint…

Avaluació de la connexió dels sistemes de tramvies del Baix Llobregat i del Besòs

Publicado por & archivado en MEDI AMBIENT, MOBILITAT.

Barcelona Regional - Avaluació de la connexió dels sistemes de tramvies del Baix Llobregat i del Besòs

Barcelona Regional va analitzar i avaluar els principals aspectes ambientals de cadascuna de les alternatives per unir les dues xarxes de tramvia existents (Trambaix i Trambesòs) per la millora de la mobilitat sostenible a la ciutat de Barcelona i, en aquest sentit, per incidir en la reducció del transport privat potenciant el transport públic i millorant les condicions d’accessibilitat del vianant i la bicicleta així com la qualitat ambiental de Seguir llegint…

Estudi d’avaluació de la mobilitat generada MPGM Vallcarca

Publicado por & archivado en MOBILITAT, URBANISME.

Barcelona Regional - Estudi d'avaluació de la mobilitat generada MPGM Vallcarca

Barcelona Regional ha redactat l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG) associat a la MPGM de l’àmbit de Vallcarca als entorns dels carrers Farigola, Cambrils, Calendau, Gustavo Adolfo Bécquer i l’avinguda i el viaducte de Vallcarca. L’EAMG dóna resposta a una realitat canviant en la gestió de la mobilitat, en la qual les xarxes per a vianants, bicicletes i transport col·lectiu incrementen el seu protagonisme en la satisfacció de les Seguir llegint…

Caracterització del parc de vehicles circulant en funció de les seves emissions

Publicado por & archivado en ENERGIA, MEDI AMBIENT, QUALITAT AMBIENTAL.

Barcelona Regional - Caracterització del parc de vehicles circulant en funció de les seves emissions

Conèixer les emissions reals i les característiques del parc vehicular que circula pels carrers i eixos viaris del territori és fonamental per a determinar les millors actuacions i mesures que ajudin a millorar la qualitat de l’aire, ja que el tràfic és uns dels principals responsables en la baixa qualitat de l’aire de les ciutats i conurbacions urbanes. Aquest projecte ha utilitzat equips de detecció anomenats sistemes RSD (Remote Sensing Seguir llegint…

Escenaris climàtics futurs. Servidor de mapes downscaling metropolità

Publicado por & archivado en CANVI CLIMÀTIC, MEDI AMBIENT, VISORS DE MAPES.

Barcelona Regional - Escenaris climàtics futurs. Servidor de mapes downscaling metropolità

L’Àrea Metropolitana de Barcelona, dins el marc del Pla de Sostenibilitat de l’AMB 2014-2020 (PSAMB), té com un dels seus objectius augmentar el coneixement del canvi climàtic i divulgant-ho a la ciutadania de forma entenedora i clara. És per això que s’ha realitzat conjuntament amb el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) i Barcelona Regional (BR) un estudi innovador on s’han analitzat un conjunt d’escenaris climàtics a molt alta resolució (1 Seguir llegint…

Funcionalitat Ecològica del Torrent Tapioles

Publicado por & archivado en MEDI AMBIENT.

Barcelona Regional - Funcionalitat Ecològica del Torrent Tapioles

L’Ajuntament de Barcelona i el de Montcada i Reixac promouen la reubicació i ampliació del Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB), al costat del Cementiri Nord de Collserola en l’àmbit del torrent de Tapioles, situat a l’extrem nord-est del Parc Natural de la Serra de Collserola. Així, l’objecte del projecte va ser elaborar una proposta tècnica, en forma de directrius, recomanacions i propostes, per millorar la connectivitat ecològica Seguir llegint…

Aproximació a la Petjada de Carboni del sector Turístic de la ciutat de Barcelona

Publicado por & archivado en ENERGIA, MEDI AMBIENT, TURISME.

Barcelona Regional - Aproximació a la Petjada de Carboni del sector Turístic de la ciutat de Barcelona

En el marc del Pla Estratègic de Turisme es va fer una primera aproximació a la petjada de carboni del sector turístic de la ciutat. L’informe presenta els resultats de la petjada de carboni de l’activitat turística a la ciutat de Barcelona i n’analitza les principals fonts d’emissions directes i indirectes. Disposar d’una visió global de les emissions associades a l’activitat turística permet conèixer les principals fonts d’emissió de GEH Seguir llegint…

Seguiment ambiental de les platges de Barcelona

Publicado por & archivado en LITORAL, MEDI AMBIENT.

Barcelona Regional - Seguiment ambiental de les platges de Barcelona

El litoral de la ciutat de Barcelona està subjecte a una forta pressió antròpica per ser el destí final de tots els fluxos que drenen la ciutat i les conques hidrogràfiques que aquí desemboquen. Per avançar en la recuperació ambiental d’aquest escenari, en les darreres dècades s’han fet grans inversions públiques i privades en sanejament d’aigües residuals i neteja que han millorat la qualitat ambiental del litoral i de les Seguir llegint…