Seguiment ambiental de les platges de Barcelona

Publicado por & archivado en MEDI AMBIENT, LITORAL.

Barcelona Regional - Seguiment ambiental de les platges de Barcelona

El litoral de la ciutat de Barcelona està subjecte a una forta pressió antròpica per ser el destí final de tots els fluxos que drenen la ciutat i les conques hidrogràfiques que aquí desemboquen. Per avançar en la recuperació ambiental d’aquest escenari, en les darreres dècades s’han fet grans inversions públiques i privades en sanejament… Read more »

Informe Ambiental MPGM Vallcarca

Publicado por & archivado en AVALUACIÓ AMBIENTAL, MEDI AMBIENT, URBANISME.

Barcelona Regional - Informe Ambiental MPGM Vallcarca

Vallcarca és un barri pertanyent al districte de Gràcia que des dels anys 50 s’ha vist afectat per diversos plans urbanístics que han afectat la seva morfologia: expropiacions i enderrocs dels edificis del casc antic, marxa del veïnat i extinció del comerç de proximitat, solars buits a causa dels efectes de la crisi, etc. Així,… Read more »

Model de previsió de la qualitat de l’aire a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Publicado por & archivado en ENERGIA, MOBILITAT, VISORS DE MAPES.

Barcelona Regional - Model de previsió de la qualitat de l'aire a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Servei que mostra la situació actual, l’evolució dels últims cinc dies i fa prediccions a dos dies vista de la contaminació atmosfèrica pels contaminants NO2, PM10 i O3 segons dades de les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) que hi ha a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquesta previsió… Read more »

Mobilitat com a Servei (MaaS)

Publicado por & archivado en ESTRATÈGIA URBANA, MOBILITAT.

Barcelona Regional - Mobilitat com a Servei (MaaS)

La “Mobilitat com a Servei” (MaaS, per les seves sigles en anglès Mobility as a Service), integrant a tots els nivells els serveis de sharing permetrà donar un nou impuls al sistema de transport públic, enfortint-lo i garantint un ecosistema més equilibrat, sostenible, responsable i eficaç per a la vida quotidiana de les persones. La… Read more »

Impuls del verd a la ciutat de Barcelona

Publicado por & archivado en MEDI AMBIENT.

El programa d’impuls a la infraestructura verda urbana és la concreció del Pla del verd i de la biodiversitat 2020 en què l’Ajuntament estableix l’objectiu d’assolir una infraestructura verda que ofereixi els màxims serveis ecosistèmics en una ciutat on natura i urbs interactuïn i es potenciïn. Així mateix, dóna resposta a compromisos municipals com el… Read more »

Pla Clima

Publicado por & archivado en AVALUACIÓ AMBIENTAL, CANVI CLIMÀTIC, MEDI AMBIENT, INFRAESTRUCTURES, OBJECTIUS, OBSERVAR, PLANIFICAR, PROJECTES, REFLEXIONAR.

Barcelona Regional - Anàlisi de Vulnerabilitats al Canvi Climàtic de Barcelona

Amb motiu de la celebració a París de la COP21, la 21a Conferència de les Parts de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, i en el marc del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, Barcelona ha elaborat el Pla Clima. Com a grans objectius aquest pla es compromet a reduir les… Read more »

Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona

Publicado por & archivado en MEDI AMBIENT.

Barcelona Regional - Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona

L’estratègia de la ciutat amb relació al verd es concreta en el Pla del verd i de la biodiversitat 2020, que posa èmfasi a potenciar els serveis socioambientals. Per tal d’acomplir aquest objectiu cal prèviament fer un estudi de quins són els serveis socioambientals que ofereixen els espais verds. Aquest treball té com a principal… Read more »

Assistència tècnica per a l’estructuració de dades sobre xarxes d’infraestructures ferroviàries

Publicado por & archivado en INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT.

Barcelona Regional - Assistència tècnica per a l'estructuració de dades sobre xarxes d'infraestructures ferroviàries

Manteniment i actualització de l’estructuració i gestió de dades cartogràfiques sobre xarxes d’infraestructures ferroviàries. A més, generació de nova informació en 3D de tota la xarxa de Metro i FGC (d’allà on es disposi d’informació per generar-lo) o el recorregut d’itineraris “adaptats” (sense escales, només rampes i ascensors) des de l’exterior a cada andana.

Balanç d’Energia de Barcelona de 2014 i 2016

Publicado por & archivado en ENERGIA, MEDI AMBIENT.

Barcelona Regional - Balanç d'Energia de Barcelona de 2014 i 2016

El Balanç Energètic de Barcelona fa el seguiment anual del consum energètic i d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de la ciutat de Barcelona. Aquest treball s’emmarca dins l’Observatori de l’Energia de l’Agència d’Energia de Barcelona. La importància de fer un seguiment anual de l’activitat de la ciutat i vincular-la al seu consum i producció energètica… Read more »