Caracterització de fons marins i biogeocenosi de les platges de Barcelona

Publicado por & archivado en LITORAL, MEDI AMBIENT.

Barcelona Regional - Caracterització de fons marins i biogeocenosi de les platges de Barcelona

Fa més de 10 anys es va fer un mapa dels fons marins de litoral de Barcelona que posicionava diferents tipus de substrat, la zona afectada per l’abocament de fangs, zones més llimoses, etc. El treball de Barcelona Regional ha servit per avaluar l’evolució dels fons marins i l’estat de les comunitats biòtiques presents a les estructures de defensa de les platges de Barcelona.

Informe Ambiental MPGM Vallcarca

Publicado por & archivado en MEDI AMBIENT, URBANISME.

Barcelona Regional - Informe Ambiental MPGM Vallcarca

Vallcarca és un barri pertanyent al districte de Gràcia que des dels anys 50 s’ha vist afectat per diversos plans urbanístics que han afectat la seva morfologia: expropiacions i enderrocs dels edificis del casc antic, marxa del veïnat i extinció del comerç de proximitat, solars buits a causa dels efectes de la crisi, etc. Així, el barri ha patit al llarg dels anys una degradació que ara es vol pal·liar Seguir llegint…

Model de previsió de la qualitat de l’aire a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Publicado por & archivado en ENERGIA, MOBILITAT, VISORS DE MAPES.

Barcelona Regional - Model de previsió de la qualitat de l'aire a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Servei que mostra la situació actual, l’evolució dels últims cinc dies i fa prediccions a dos dies vista de la contaminació atmosfèrica pels contaminants NO2, PM10 i O3 segons dades de les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) que hi ha a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquesta previsió s’actualitza cada 24 hores i es basa en una xarxa neuronal desenvolupada a Barcelona Regional Seguir llegint…

Mobilitat com a Servei (MaaS)

Publicado por & archivado en DIGITALITZACIÓ, ESTRATÈGIA TERRITORIAL, ESTRATÈGIA URBANA, INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, OBJECTIUS, OBSERVAR, PROJECTES, QUALITAT AMBIENTAL, REFLEXIONAR.

Barcelona Regional - Mobilitat com a Servei (MaaS)

La Mobilitat com a Servei (Mobility as a Service, MaaS per les sigles en anglès) és un nou paradigma en la mobilitat que integra tots els serveis i proveïdors de transport públic i de sharing, i ofereix a l’usuari opcions de ruta, reserva i pagament personalitzats a les seves necessitats. La Mobilitat com a Servei és una oportunitat per enfortir i donar un nou impuls al sistema de transport públic, Seguir llegint…

Impuls del verd a la ciutat de Barcelona

Publicado por & archivado en MEDI AMBIENT.

El programa d’impuls a la infraestructura verda urbana és la concreció del Pla del verd i de la biodiversitat 2020 en què l’Ajuntament estableix l’objectiu d’assolir una infraestructura verda que ofereixi els màxims serveis ecosistèmics en una ciutat on natura i urbs interactuïn i es potenciïn. Així mateix, dóna resposta a compromisos municipals com el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-22, que impulsa la “renaturalització de la ciutat”; i el Seguir llegint…

Estudi dels impactes del canvi climàtic a Barcelona

Publicado por & archivado en CANVI CLIMÀTIC, INFRAESTRUCTURES, MEDI AMBIENT, OBJECTIUS, OBSERVAR, PLANIFICAR, PROJECTES, REFLEXIONAR, RESUMS EXECUTIUS.

El canvi climàtic és un dels grans reptes mundials del segle xxi, que requereix d’una actuació immediata i a tots els nivells. Les ciutats tenen un paper destacat en aquesta lluita, ja que són generadores del 70 % de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH). Actualment moltes ciutats estan adequant la seva agenda per adoptar mesures destinades a reduir les emissions de GEH, a minimitzar la dependència de Seguir llegint…

Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona

Publicado por & archivado en MEDI AMBIENT.

Barcelona Regional - Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona

L’estratègia de la ciutat amb relació al verd es concreta en el Pla del verd i de la biodiversitat 2020, que posa èmfasi a potenciar els serveis socioambientals. Per tal d’acomplir aquest objectiu cal prèviament fer un estudi de quins són els serveis socioambientals que ofereixen els espais verds. Aquest treball té com a principal objectiu avaluar els serveis socioambientals dels parcs urbans, de les places i dels interiors d’illa Seguir llegint…

Assistència tècnica per a l’estructuració de dades sobre xarxes d’infraestructures ferroviàries

Publicado por & archivado en INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT.

Barcelona Regional - Assistència tècnica per a l'estructuració de dades sobre xarxes d'infraestructures ferroviàries

Manteniment i actualització de l’estructuració i gestió de dades cartogràfiques sobre xarxes d’infraestructures ferroviàries. A més, generació de nova informació en 3D de tota la xarxa de Metro i FGC (d’allà on es disposi d’informació per generar-lo) o el recorregut d’itineraris “adaptats” (sense escales, només rampes i ascensors) des de l’exterior a cada andana.

Balanç d’Energia de Barcelona de 2014 i 2016

Publicado por & archivado en ENERGIA, MEDI AMBIENT.

Barcelona Regional - Balanç d'Energia de Barcelona de 2014 i 2016

El Balanç Energètic de Barcelona fa el seguiment anual del consum energètic i d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de la ciutat de Barcelona. Aquest treball s’emmarca dins l’Observatori de l’Energia de l’Agència d’Energia de Barcelona. La importància de fer un seguiment anual de l’activitat de la ciutat i vincular-la al seu consum i producció energètica i les seves emissions de GEH és de vital importància per fer una gestió de Seguir llegint…

Detecció i anàlisi de l’infraestructura verda de Barcelona

Publicado por & archivado en MEDI AMBIENT, VISORS DE MAPES.

L’aproximació, a nivell de superfície més acurada i objectiva que es pot fer al verd és la seva detecció a través d’imatges satèl·lit o vols amb sensors capaços de captar la banda visible del roig i la banda de l’infraroig proper. La combinació d’aquestes dues bandes mitjançant l’índex NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) és capaç de detectar allò que és vegetació i allò que no ho és, a més de Seguir llegint…