Estudi de l’ús hoteler a Ciutat Vella

Publicado por & archivado en ESPAI PÚBLIC, ESTRATÈGIA URBANA, OBJECTIUS, OBSERVAR, PROJECTES, REFLEXIONAR, TURISME.

L’objectiu d’aquest treball va ser l’anàlisi de l’ús hoteler a Ciutat Vella, en el marc de la revisió del Pla d’usos del districte. L’estudi aporta arguments i propostes de caràcter general i específic per tal de regular l’oferta i el dimensionat, la categoria i la localització, harmonitzant-la amb l’entorn, de l’ús hoteler a Ciutat Vella. Es van recollir, de manera exhaustiva, dades referents a establiments hotelers i allotjaments turístics del Seguir llegint…