Illa de baixes emissions

Publicado por & archivado en CANVI CLIMÀTIC, DIGITALITZACIÓ, ENERGIA, HABITATGE, MOBILITAT, OBJECTIUS, OBSERVAR, PROJECTES, QUALITAT AMBIENTAL, REFLEXIONAR.

Es tracta del desenvolupament d’una metodologia i criteris per al disseny de l’ordenació d’una illa al barri de la Marina del Prat Vermell de la Zona Franca (sector 12), que en minimitzi les emissions i tregui el màxim profit dels recursos energètics de l’entorn. L’objectiu és assolir un disseny que aconsegueixi el màxim grau d’autosuficiència… Read more »

Pla especial d’infraestructures de la Marina

Publicado por & archivado en ESPAI PÚBLIC, INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, OBJECTIUS, PLANIFICAR, URBANISME, PROJECTES.

Per la dimensió i el grau de complexitat del conjunt, i amb l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament, la MPGM de la Marina del Prat Vermell delimita 14 sectors independents per desenvolupar mitjançant els seus corresponents plans de millora urbana. Per tal de coordinar aquests 14 sectors, es va redactar el Pla Especial d’Infraestructures amb l’objectiu… Read more »

Façana litoral Morrot

Publicado por & archivado en ESPAI PÚBLIC, ESTRATÈGIA URBANA, HABITATGE, INFRAESTRUCTURES, LITORAL, MOBILITAT, OBJECTIUS, PAISATGE, URBANISME, PROJECTAR, PROJECTES, REFLEXIONAR, PROJECTES URBANS.

Després de més de 30 anys de transformació de la línia de costa de Barcelona, s’obre cap a llevant una nova oportunitat de regeneració en l’àmbit del Morrot. Un espai a ponent del Port Vell on coincideixen un seguit d’iniciatives i projectes en l’àmbit portuari i de les infraestructures de pas (ampliació de la ronda… Read more »

Propostes per la ronda litoral al peu de Montjuïc

Publicado por & archivado en ESTRATÈGIA URBANA, INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, OBJECTIUS, PROJECTAR, PROJECTES, REFLEXIONAR.

Barcelona Regional ha elaborat una sèrie d’informes, propostes i al·legacions per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona entre els anys 2008 i el 2018 amb l’objectiu de representar els interessos de la ciutat davant de les propostes del Ministeri de Foment d’ampliació de la ronda Litoral (B-10) al tram Zona Franca-el Morrot. Entre el 2006 i… Read more »

Pla director per al parc de la Ciutadella

Publicado por & archivado en BIODIVERSITAT, MEDI AMBIENT, ESPAI PÚBLIC, OBJECTIUS, PAISATGE, PLANIFICAR, PROJECTES, REFLEXIONAR, TURISME, URBANISME INCLUSIU.

El parc de la Ciutadella ha estat un dels indrets sobre els quals s’ha generat una munió de documents per reactivar-lo. Molts d’ells han estat liderats des de l’Ajuntament de Barcelona, però també des d’altres agents públics, i han tractat diferents espais i temàtiques. Des de propostes per al Zoològic, fins projectes d’obertura i connexió,… Read more »

Pla director i estratègic del port olímpic

Publicado por & archivado en CANVI CLIMÀTIC, ESTRATÈGIA URBANA, INFRAESTRUCTURES, LITORAL, MOBILITAT, OBJECTIUS, PLANIFICAR, URBANISME, PROJECTES, QUALITAT AMBIENTAL, RESILIÈNCIA, TURISME.

La finalització de la concessió del Port Olímpic al 2020 i la delegació de competències de la Generalitat a l’Ajuntament apareixen com dues grans oportunitats per repensar el model de desenvolupament i de gestió del port. Al llarg d’aquests darrers 25 anys, el Port Olímpic s’ha consolidat com un espai dedicat a la restauració i… Read more »

Estudi per l’adequació dels usos i explotació del port olímpic

Publicado por & archivado en INFRAESTRUCTURES, LITORAL, MOBILITAT, OBJECTIUS, URBANISME, PROJECTES, REFLEXIONAR.

El Port Olímpic va ser construït en motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona del 1992, quan es va convertir en escenari de les competicions de vela. Emmarcat dins un moment històric de creixement i transformació de la ciutat, tingué des del primer moment una orientació lúdica i esportiva, fet que es traduí en la construcció… Read more »

Nou zoo marí de Barcelona

Publicado por & archivado en AIGUA, BIODIVERSITAT, ESPAI PÚBLIC, LITORAL, OBJECTIUS, PROJECTAR, PROJECTES, PROJECTES URBANS.

El projecte del Nou Zoo Marí de Barcelona es va concebre amb la idea d’acostar la ciutadania als ecosistemes marins i biomes costaners, sobre la base d’un espai didàctic en el qual s’ordenen les diferents instal·lacions zoològiques. El projecte es situava sobre la nova plataforma en el front litoral del Besòs. La proposta concentrà les… Read more »

Parc d’Esculls

Publicado por & archivado en AIGUA, BIODIVERSITAT, MEDI AMBIENT, LITORAL, OBJECTIUS, PROJECTAR, PROJECTES, QUALITAT AMBIENTAL.

El Parc d’Esculls és un espai creat artificialment al fons marí, davant de les platges de Barcelona, entre la nova bocana del port i la platja de la Mar Bella. Els esculls artificials són estructures que poden facilitar la recuperació de la biodiversitat dels fons marins del litoral barceloní, fortament afectat per la contaminació derivada… Read more »

Pla estratègic dels espais litorals de la ciutat

Publicado por & archivado en AIGUA, ESPAI PÚBLIC, ESTRATÈGIA URBANA, LITORAL, MOBILITAT, OBJECTIUS, PAISATGE, PLANIFICAR, URBANISME, PROJECTES, QUALITAT AMBIENTAL, REFLEXIONAR, RESILIÈNCIA, TURISME, PROJECTES URBANS.

Aquests darrers anys Barcelona ha executat projectes importants d’obertura de la ciutat al mar que han convertit el litoral barceloní en un element icònic amb una imatge turística i comercial de primer ordre. No obstant això, el model de transformació del litoral avui mostra símptomes d’esgotament degut, entre altres, al model econòmic que s’ha imposat… Read more »