Tramvia

Publicado por & archivado en ESTRATÈGIA URBANA, INFRAESTRUCTURES, MEDI AMBIENT, MOBILITAT, OBJECTIUS, PLANIFICAR, PROJECTES, REFLEXIONAR, RESUMS EXECUTIUS, URBANISME.

Des de l’any 1997 Barcelona Regional ha estat present en la realització de diversos estudis i projectes relacionats amb la implantació del tramvia a Barcelona i altres municipis metropolitans. Més recentment, entre el 2015 i el 2018, Barcelona Regional ha col·laborat en diferents tasques d’assessorament tècnic del projecte de la connexió del tramvia per la Diagonal que lidera l’Ajuntament de Barcelona, com una actuació estratègica per ampliar la capacitat del Seguir llegint…

Avaluació ambiental estratègica del Pla director urbanístic metropolità (PDU)

Publicado por & archivado en BIODIVERSITAT, CANVI CLIMÀTIC, INDÚSTRIA, MEDI AMBIENT, OBJECTIUS, OBSERVAR, PLANIFICAR, PROJECTES, QUALITAT AMBIENTAL, REFLEXIONAR, RESILIÈNCIA, RESUMS EXECUTIUS, URBANISME.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) està elaborant el Pla Director Urbanístic Metropolità (PDU), que permetrà construir les bases del futur urbanístic de la metròpoli. Per la importància del pla i per la possible incidència que pot tenir sobre el medi ambient de l’àrea metropolitana, el PDU ha de passar per un procés d’avaluació ambiental estratègica. El procés d’avaluació ambiental estratègica és un instrument de prevenció que té la finalitat d’identificar, Seguir llegint…

Ciutat amb perspectiva de gènere. Un urbanisme inclusiu i de la vida quotidiana

Publicado por & archivado en COMUNICAR, OBJECTIUS, PROJECTES, REFLEXIONAR, RESUMS EXECUTIUS, URBANISME INCLUSIU.

Definim l’urbanisme amb perspectiva de gènere com la disciplina que concep la ciutat i el territori com un espai que facilita i acompanya la realització de les tasques quotidianes i de sosteniment de la vida, amb equitat per a totes les persones i col·lectius. L’urbanisme inclusiu és una oportunitat, tant per l’Ajuntament de Barcelona com per Barcelona Regional, d’aproximar-se a l’urbanisme amb una mirada de gènere, situant la vida al Seguir llegint…

Treballs de suport a la Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Publicado por & archivado en AIGUA, CANVI CLIMÀTIC, DIGITALITZACIÓ, ESTRATÈGIA TERRITORIAL, INFRAESTRUCTURES, MEDI AMBIENT, METABOLISME, OBJECTIUS, OBSERVAR, PLANIFICAR, PROJECTES, QUALITAT AMBIENTAL, REFLEXIONAR, RESIDUS, RESILIÈNCIA.

L’any 2016, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) encarrega a Barcelona Regional (BR) la redacció d’un Pla director de l’aigua, dins el marc de les seves competències i titularitat de diferents serveis1 relacionats amb l’aigua, per cobrir la necessitat de realitzar una planificació a futur que tingui en compte tot el cicle de l’aigua en tot l’àmbit metropolità. L’objectiu d’aquest Pla és estudiar, de manera transversal i amb una visió integral Seguir llegint…

Treballs de suport al Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25)

Publicado por & archivado en DIGITALITZACIÓ, ESTRATÈGIA TERRITORIAL, INFRAESTRUCTURES, MEDI AMBIENT, METABOLISME, OBJECTIUS, OBSERVAR, PLANIFICAR, PROJECTES, QUALITAT AMBIENTAL, REFLEXIONAR, RESIDUS, RESILIÈNCIA, RESUMS EXECUTIUS.

Barcelona Regional ha donat assistència tècnica des de l’any 2017 al Servei de Programes i Estudis de la Direcció de Prevenció i Gestió de Residus de l’AMB en la realització de diferents treballs d’anàlisi emmarcats en aquest programa i en la seva redacció. Ha treballat, entre d’altres, en el càlcul d’un indicador global de reciclatge (DREC), en la definició de projeccions de generació de residus i escenaris de recollida selectiva, Seguir llegint…