CONSELL D’ADMINISTRACIÓ

Presidenta
Excma. Sra. Ada Colau Ballano
Alcaldessa de Barcelona
Vicepresidenta
Ima. Sra. Janet Sanz Cid
Quarta Tinenta d’Alcaldessa de Barcelona
Conseller
Im. Sr. Josep Maria Montaner Martorell
Regidor de l’Ajuntament de Barcelona
Conseller
Im. Sr. Antoni Balmón Arévalo
Alcalde de Cornellà de Llobregat
Conseller
Im. Sr. Daniel Mòdol Deltell
Regidor de l’Ajuntament de Barcelona
Conseller
Im. Sr. Lluís Tejedor i Ballesteros
Alcalde del Prat de Llobregat
Conseller
Sr. Jordi Campillo Gàmez
Gerent del Sector d’Ecologia
Urbanisme i Mobilitat
Conseller
Im. Sr. Gerard Segú i López
Primer Tinent d’alcaldia de Santa Coloma de Cervelló
Conseller
Sr. Josep Maria Boronat Pujals
Assessor d’Urbanisme i Habitatge al Grup Municipal d’ERC
Conseller
Societat Urbanísitca Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA
Representat pel Sr. Jaume Vendrell i Amat. Gerent del Consell Comarcal del Barcelonès
Conseller
AENA SME, SA
Representat per la Sra. Sonia Corrochano Gómez. Directora de l’Aeroport de Barcelona-El Prat
Conseller
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
Representat pel Sr. Antoni Detrell i Elies Director de l’Àrea Financiera i Desenvolupament de Negoci de El Consorci
Conseller
Autoritat Portuària de Barcelona
Representat pel Sr. José Alberto Carbonell Camallonga Director General de l’Autoritat Portuària de Barcelona
Conseller
Administrador de Infraestructures Ferroviarias (ADIF)
Representat pel Sr. Juan Manuel de las Heras Ayuso, Gerente de Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste de ADIF
Conseller
Mercados de Abastecimientos de Barcelona, SA (MERCABARNA)
Representat pel Sr. Josep Tejedo i Fernández Director General de MERCABARNA