Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona

Publicado por & archivado en DESTACATS, MEDI AMBIENT, OBJECTIUS, OBSERVAR, PROJECTES, RECENTS, REFLEXIONAR, RESUMS EXECUTIUS.

L’estratègia de la ciutat en relació al verd es concreta en el Pla del Verd i de la Biodiversitat 2020, que posa èmfasi en potenciar els serveis socioambientals d’aquests espais. Per tal d’acomplir aquest objectiu, prèviament es fà un estudi de quins són els serveis socioambientals que ofereixen els espais verds actualment. Aquest treball té com a principal objectiu avaluar els serveis socioambientals dels parcs urbans, places i interiors d’illa Seguir llegint…

Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona

Publicado por & archivado en COMUNICACIÓ.

Barcelona Regional - Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona - Resum executiu

AUTORS: Gerència d’Ecologia Urbana; Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat; Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà, S.A. EDITORIAL: Ajuntament de Barcelona EDICIÓ: Novembre 2018 IDIOMA: Català ENLLAÇOS: Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona. Resum Executiu Repositori Obert de Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona

Carbon footprint tourism in Barcelona

Publicado por & archivado en PUBLICACIONS.

Barcelona Regional - Carbon footprint tourism in Barcelona

AUTOR: Anna Rico; Julia Martínez-Blanco; Marc Montlleó; Gustavo Rodríguez; Nuno Tavares, Albert Arias, Jordi Oliver-Solà. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA); Inèdit Innovació, S.L.; Barcelona Regional – Urban Development Agency, Barcelona City Council EDITORIAL: ELSEVIER, Tourism Management EDICIÓ: Setembre, 2018 IDIOMA: Anglès ENLLAÇ: ScienceDirect

Sky View Factor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Publicado por & archivado en MEDI AMBIENT, VISORS DE MAPES.

Barcelona Regional - Sky View Factor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

El mapa de Sky View Factor de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ensenya amb gran resolució el resultat continu del càlcul d’SVF per aquesta regió. L’SVF és la fracció de cel visible, vista des del terra cap amunt, projectada sobre un pla. Aquesta fracció és un paràmetre molt important en la mesura de l’intercanvi energètic de la radiació entre la ciutat i l’atmosfera. Està fortament lligat a la temperatura de superfície Seguir llegint…

Mapa solar del territori de l’AMB. Potencial d’energia tèrmica i fotovoltaica

Publicado por & archivado en ENERGIA, VISORS DE MAPES.

Barcelona Regional - Mapa solar del territori de l'AMB. Potencial d'energia tèrmica i fotovoltaica

Els mapes de potencial d’energia fotovoltaica i solar tèrmica són el resultat del càlcul estimatiu del potencial màxim d’energia fotovoltaica i solar tèrmica, per a cadascun dels edificis o construccions dels municipis que conformen l’Àrea Metropolitana de Barcelona.   L’objectiu de l’anàlisi és, d’una banda, avaluar quin és el potencial màxim de generació d’energia solar a les cobertes dels edificis. Per l’altra banda, es pretén incentivar i promoure la instal·lació Seguir llegint…

Pla de Reixac. Objectius i estratègies per una nova ordenació de l’espai agroforestal

Publicado por & archivado en AIGUA, BIODIVERSITAT, ENERGIA, ESPAI PÚBLIC, ESTRATÈGIA URBANA, MEDI AMBIENT, METABOLISME, MOBILITAT, OBJECTIUS, PAISATGE, PROJECTES, QUALITAT AMBIENTAL, REFLEXIONAR, TERRITORI, URBANISME.

El Pla de Reixac és la peça de territori agrícola de secà més important de l’entorn de Barcelona i de la plana del Vallès, situada entre els municipis de Montcada i Reixac, Santa Perpètua de la Mogoda, Ripollet i confrontada amb la Llagosta i Barberà del Vallès. És l’únic paisatge de secà de l’àrea metropolitana i conserva zones agrícoles que no s’han transformat des de mitjans del segle passat. Es Seguir llegint…

Observatori Metropolità de l’Habitatge de Barcelona

Publicado por & archivado en CARTOGRAFIA, DESTACATS, DIGITALITZACIÓ, ESTRATÈGIA URBANA, HABITATGE, OBJECTIUS, OBSERVAR, PROJECTES, REFLEXIONAR, RESUMS EXECUTIUS, TERRITORI, URBANISME, VISORS DE MAPES.

L’habitatge és la peça central de la construcció de la ciutat. L’aproximació al coneixement de l’habitatge és una aproximació a la ciutat i, per tant, requereix incorporar informació de caràcter transversal sobre els seus aspectes socioeconòmics, urbanístics i medi ambientals, entre d’altres. El context actual fa necessària una anàlisi profunda dels efectes de la crisi econòmica sobre el parc d’habitatges, el qual ha patit l’agreujament de les deficiències ja existents Seguir llegint…