Carbon footprint tourism in Barcelona

Publicado por & archivado en PUBLICACIONS.

AUTOR: Anna Rico; Julia Martínez-Blanco; Marc Montlleó; Gustavo Rodríguez; Nuno Tavares, Albert Arias, Jordi Oliver-Solà. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA); Inèdit Innovació, S.L.; Barcelona Regional – Urban Development Agency, Barcelona City Council EDITORIAL: ELSEVIER, Tourism Management EDICIÓ: Setembre, 2018 IDIOMA: Anglès ENLLAÇ: ScienceDirect

Mapa solar del territori de l’AMB. Potencial d’energia tèrmica i fotovoltaica

Publicado por & archivado en ENERGIA, VISORS DE MAPES.

Els mapes de potencial d’energia fotovoltaica i solar tèrmica són el resultat del càlcul estimatiu del potencial màxim d’energia fotovoltaica i solar tèrmica, per a cadascun dels edificis o construccions dels municipis que conformen l’Àrea Metropolitana de Barcelona.   L’objectiu de l’anàlisi és, d’una banda, avaluar quin és el potencial màxim de generació d’energia solar… Read more »

Observatori Metropolità de l’Habitatge

Publicado por & archivado en DESTACATS, ESTRATÈGIA URBANA, HABITATGE, TERRITORI, VISORS DE MAPES.

Barcelona Regional va impulsar la creació de l’Observatori de l’Habitatge de Barcelona, un instrument d’àmbit supramunicipal encapçalat per diverses administracions que es proposa: – Realitzar una radiografia de l’habitatge a partir d’informació estadística, estudis i treball de camp. – Elaborar una diagnosi acurada de les principals problemàtiques a què s’enfronten els municipis que integra mitjançant… Read more »

Barris de Muntanya

Publicado por & archivado en URBANISME, TERRITORI.

Barcelona Regional està realitzant una reflexió i propostes d’encaix dels barris de muntanya amb el Parc Natural de la Serra de Collserola. Aquests barris comparteixen algunes característiques en comú: les vistes privilegiades sobre Barcelona, el contacte directe amb la muntanya i una alta accessibilitat per la presència de la Ronda de Dalt i el metro…. Read more »

Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics

Publicado por & archivado en DESTACATS, HABITATGE, URBANISME, TURISME.

El Pla especial urbanístic per a la regulació dels establiments d’allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d’allotjament temporal i habitatges d’ús turístic a la ciutat de Barcelona (PEUAT) és un instrument urbanístic per ordenar i controlar la implantació d’allotjaments turístics a la ciutat i garantir els drets fonamentals dels ciutadans. A banda de les… Read more »

Caracterització i anàlisi de la mobilitat dels autobusos interurbans regulars i direccionals

Publicado por & archivado en MOBILITAT, TRANSPORT.

El present treball de reordenació i proposta d’estructuració de les terminals xarxa d’autobusos interurbans de Barcelona es realitza en el marc de l’encàrrec que fa l’Ajuntament de Barcelona a Barcelona Regional amb l’objectiu de millorar l’eficiència i connectivitat dels autobusos interurbans a la ciutat de Barcelona amb una visió integrada del sistema de transport públic… Read more »

Estratègia de Mobilitat Turística de Barcelona

Publicado por & archivado en MOBILITAT, TURISME.

Barcelona Regional dóna suport tècnic a l’Ajuntament de Barcelona en la redacció de l’Estratègia de Mobilitat Turística de Barcelona (EMT). L’EMT neix fruit de la necessitat de donar resposta als reptes per gestionar la ciutat, com a conseqüència de l’augment del nombre de turistes a Barcelona i la previsió de creixement a mig termini. L’estratègia… Read more »