Aproximació a la Petjada de Carboni del sector Turístic de la ciutat de Barcelona

Publicado por & archivado en ENERGIA, MEDI AMBIENT, TURISME.

Barcelona Regional - Aproximació a la Petjada de Carboni del sector Turístic de la ciutat de Barcelona

En el marc del Pla Estratègic de Turisme es va fer una primera aproximació a la petjada de carboni del sector turístic de la ciutat. L’informe presenta els resultats de la petjada de carboni de l’activitat turística a la ciutat de Barcelona i n’analitza les principals fonts d’emissions directes i indirectes. Disposar d’una visió global de les emissions associades a l’activitat turística permet conèixer les principals fonts d’emissió de GEH Seguir llegint…

Seguiment ambiental de les platges de Barcelona

Publicado por & archivado en LITORAL, MEDI AMBIENT.

Barcelona Regional - Seguiment ambiental de les platges de Barcelona

El litoral de la ciutat de Barcelona està subjecte a una forta pressió antròpica per ser el destí final de tots els fluxos que drenen la ciutat i les conques hidrogràfiques que aquí desemboquen. Per avançar en la recuperació ambiental d’aquest escenari, en les darreres dècades s’han fet grans inversions públiques i privades en sanejament d’aigües residuals i neteja que han millorat la qualitat ambiental del litoral i de les Seguir llegint…

Caracterització de fons marins i biogeocenosi de les platges de Barcelona

Publicado por & archivado en LITORAL, MEDI AMBIENT.

Barcelona Regional - Caracterització de fons marins i biogeocenosi de les platges de Barcelona

Fa més de 10 anys es va fer un mapa dels fons marins de litoral de Barcelona que posicionava diferents tipus de substrat, la zona afectada per l’abocament de fangs, zones més llimoses, etc. El treball de Barcelona Regional ha servit per avaluar l’evolució dels fons marins i l’estat de les comunitats biòtiques presents a les estructures de defensa de les platges de Barcelona.

Informe Ambiental MPGM Vallcarca

Publicado por & archivado en MEDI AMBIENT, URBANISME.

Barcelona Regional - Informe Ambiental MPGM Vallcarca

Vallcarca és un barri pertanyent al districte de Gràcia que des dels anys 50 s’ha vist afectat per diversos plans urbanístics que han afectat la seva morfologia: expropiacions i enderrocs dels edificis del casc antic, marxa del veïnat i extinció del comerç de proximitat, solars buits a causa dels efectes de la crisi, etc. Així, el barri ha patit al llarg dels anys una degradació que ara es vol pal·liar Seguir llegint…

Model de previsió de la qualitat de l’aire a l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Publicado por & archivado en ENERGIA, MOBILITAT, VISORS DE MAPES.

Barcelona Regional - Model de previsió de la qualitat de l'aire a l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Servei que mostra la situació actual, l’evolució dels últims cinc dies i fa prediccions a dos dies vista de la contaminació atmosfèrica pels contaminants NO2, PM10 i O3 segons dades de les estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) que hi ha a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquesta previsió s’actualitza cada 24 hores i es basa en una xarxa neuronal desenvolupada a Barcelona Regional Seguir llegint…

Mobilitat com a Servei (MaaS)

Publicado por & archivado en DIGITALITZACIÓ, ESTRATÈGIA TERRITORIAL, ESTRATÈGIA URBANA, INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, OBJECTIUS, OBSERVAR, PROJECTES, QUALITAT AMBIENTAL, REFLEXIONAR, RESUMS EXECUTIUS.

Barcelona Regional - Mobilitat com a Servei (MaaS)

La Mobilitat com a Servei (Mobility as a Service, MaaS per les sigles en anglès) és un nou paradigma en la mobilitat que integra tots els serveis i proveïdors de transport públic i de sharing, i ofereix a l’usuari opcions de ruta, reserva i pagament personalitzats a les seves necessitats. La Mobilitat com a Servei és una oportunitat per enfortir i donar un nou impuls al sistema de transport públic, Seguir llegint…

Impuls del verd a la ciutat de Barcelona

Publicado por & archivado en MEDI AMBIENT.

El programa d’impuls a la infraestructura verda urbana és la concreció del Pla del verd i de la biodiversitat 2020 en què l’Ajuntament estableix l’objectiu d’assolir una infraestructura verda que ofereixi els màxims serveis ecosistèmics en una ciutat on natura i urbs interactuïn i es potenciïn. Així mateix, dóna resposta a compromisos municipals com el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-22, que impulsa la “renaturalització de la ciutat”; i el Seguir llegint…

Proposta estratègica per al Park Güell 2017-2022

Publicado por & archivado en ESPAI PÚBLIC, ESTRATÈGIA URBANA, MEDI AMBIENT, MOBILITAT, OBJECTIUS, PAISATGE, PROJECTES, RECENTS, REFLEXIONAR, RESUMS EXECUTIUS, TURISME.

Barcelona Regional - Proposta estratègica per al Parc Güell 2017-2022

El Park Güell és un dels grans espais verds de la ciutat de Barcelona. Una ciutat densa i compacta on precisament els parcs grans són més aviat escassos. La virtut del Park Güell és que es fon amb la muntanya dels Tres Turons, que en un futur esdevindrà el segon gran parc de Barcelona, després de Montjuïc. Els seus límits són difusos en algunes zones i la naturalitat de la Seguir llegint…

Una Estratègia per a la Marina

Publicado por & archivado en ESTRATÈGIA URBANA, RECENTS, RESUMS EXECUTIUS.

Aquest document té la voluntat de construir un nou marc de referència per a la transformació de la Marina del Prat Vermell, ampliant el focus d’atenció de l’àmbit estricte de la modificació del PGM a tota la Marina. La Marina, formada pels barris de la Marina de Port i la Marina del Prat Vermell, és un territori amb una ubicació geogràfica d’una indubtable centralitat que li ha estat negada al Seguir llegint…

Port Olímpic. Directrius per a un nou model

Publicado por & archivado en CANVI CLIMÀTIC, DESTACATS, ESTRATÈGIA URBANA, INFRAESTRUCTURES, LITORAL, MOBILITAT, OBJECTIUS, PLANIFICAR, PROJECTES, QUALITAT AMBIENTAL, RECENTS, RESILIÈNCIA, RESUMS EXECUTIUS, TURISME, URBANISME.

La finalització de la concessió del Port Olímpic al 2020, i la delegació de competències de la Generalitat a l’Ajuntament, apareixen com a grans opor­tunitats per repensar el model de desenvolupament i de gestió del port. Al llarg dels seus 25 anys, el Port Olímpic s’ha anat consolidant com un espai dedicat a la restaura­ció i l’oci nocturn, que propiciat per les seves males condicions d’accessibilitat i connectivitat l’han acabat Seguir llegint…