REDACCIÓ DE LA PROPOSTA D’ENCAIX DE CONTINUÏTAT PELS RECORREGUTS DE VIANANTS I BICICLETES DE LA VORA EN EL MARGE DRET DEL RIU BESÒS EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE L’AV. DE LA CATALANA I LA C-31 FINS A LA ZONA DE BARÓ DE VIVER

Publicado por & archivado en PERFIL DEL CONTRACTANT.

REDACCIÓ DE LA PROPOSTA D’ENCAIX DE CONTINUÏTAT PELS RECORREGUTS DE VIANANTS I BICICLETES DE LA VORA EN EL MARGE DRET DEL RIU BESÒS EN EL TRAM COMPRÈS ENTRE L’AV. DE LA CATALANA I LA C-31 FINS A LA ZONA DE BARÓ DE VIVER

Encàrrec de gestió de Ferrocarril Metropolità de Barcelona a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, S.A. per a l’actualització de la informació de base del model de simulació de demanda de mobilitat de TMB

Publicado por & archivado en ENCÀRRECS.

Encàrrec de gestió de Ferrocarril Metropolità de Barcelona a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, S.A. per a l’actualització de la informació de base del model de simulació de demanda de mobilitat de TMB