PROPOSTA D’ENCÀRREC PER A LA REALITZACIÓ DELS SERVEIS D’ASSESSORAMENT TÈCNIC PER A LA REDACCIÓ D’INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL RECINTE DE MERCABARNA I LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM DEL RECINTE DE MERCABARNA FLOR

Publicado por & archivado en PERFIL DEL CONTRACTANT.

PROPOSTA D’ENCÀRREC PER A LA REALITZACIÓ DELS SERVEIS D’ASSESSORAMENT TÈCNIC PER A LA REDACCIÓ D’INSTRUMENTS DE PLANEJAMENT DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL RECINTE DE MERCABARNA I LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM DEL RECINTE DE MERCABARNA FLOR