Beneficis i potencial d’implantació del vehicle elèctric a sis municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona

Publicado por & archivado en QUALITAT DE L'AIRE.

BArcelona Regional - Beneficis i potencial d’implantació del vehicle elèctric a sis municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona

Aquest treball té l’objectiu d’analitzar el potencial d’implantació del vehicle elèctric en l’àmbit domèstic a Badalona, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet. A més permet determinar les zones amb major facilitat per el desplegament de l’electromobilitat, i quantificar el potencial d’implantació, així com els possibles… Read more »

Oportunitats de millora de la funcionalitat ecològica i paisatgística dels espais oberts de l’AMB

Publicado por & archivado en MEDI AMBIENT.

Barcelona Regional - Oportunitats de millora de la funcionalitat ecològica i paisatgística dels espais oberts de l'AMB

Les mesures adoptades fins ara en relació amb la conservació de la biodiversitat, tot i ser totes elles necessàries per a l’assoliment de l’objectiu d’aturar la seva pèrdua, es mostren encara insuficients. La protecció d’espais naturals, evolucionada posteriorment al concepte de protecció de xarxes ecològiques, ha aconseguit protegir espais, però no la totalitat dels processos… Read more »

Mesures de caràcter urbanístic d’acompanyament del Pla pel Dret a l’Habitatge de Barcelona (30% d’HPP en SUC)

Publicado por & archivado en ESTRATÈGIA URBANA, HABITATGE, OBJECTIUS, OBSERVAR, PLANIFICAR, URBANISME, PROJECTES, REFLEXIONAR.

Barcelona Regional - Mesures de caràcter urbanístic d'acompanyament del Pla pel Dret a l'Habitatge de Barcelona

El grau de consolidació de la ciutat de Barcelona i la manca de reserves de sòl urbanitzable fan imprescindible activar nous mecanismes que ajudin a ampliar el parc destinat a polítiques socials, que permetin alhora enfocar la seva creació amb una distribució més equilibrada en el territori, aprofitant el potencial que ofereix la ciutat ja… Read more »

Qualitat de l’Aire de Barcelona

Publicado por & archivado en CANVI CLIMÀTIC, DESTACATS, ENERGIA, MEDI AMBIENT, OBJECTIUS, OBSERVAR, PROJECTES, QUALITAT DE L'AIRE, REFLEXIONAR, VISORS DE MAPES.

Barcelona Regional va desenvolupar el primer model de qualitat de l’aire de Barcelona per l’any 2008 dins el marc del PECQ (Pla de l’Energia, el Canvi Climàtic i la Qualitat de l’aire de Barcelona 2011-2020), on es va fer una modelització de la dispersió de contaminants d’NO2 i PM10 de Barcelona, per l’escenari base 2008… Read more »

Pla estratègic del delta del Llobregat

Publicado por & archivado en DESTACATS, ESTRATÈGIA URBANA, INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, TERRITORI, VISORS DE MAPES.

Barcelona Regional - Pla estratègic del delta del Llobregat

Fa gairebé 20 anys del Pla Delta i moltes de les infraestructures que en ell es plantejaven estan ja en funcionament. Tot i existir encara algunes mancances des del punt de vista infraestructural, l’àmbit del Delta del Llobregat és sens dubte un dels territoris motors de l’AMB i de Catalunya. Repensar aquest territori i revisar… Read more »

Treballs del Pla de Sostenibilitat Àrea Metropolitana de Barcelona (PSAMB)

Publicado por & archivado en DESTACATS, ENERGIA, MEDI AMBIENT, ESTRATÈGIA URBANA, VISORS DE MAPES.

Barcelona Regional - Treballs del Pla de Sostenibilitat Àrea Metropolitana de Barcelona (PSAMB)

Al llarg dels darrers 4 anys s’ha donat suport a la Direcció de Medi Ambient de l’AMB en el marc del Pla de Sostenibilitat Ambiental de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (PSAMB). Des de Barcelona Regional s’ha redactat la diagnosi territorial de PSAMB. S’han desenvolupat 27 treballs, entre ells el desenvolupament del mapa d’aprofitament solar de… Read more »

Pla Clima

Publicado por & archivado en AVALUACIÓ AMBIENTAL, CANVI CLIMÀTIC, MEDI AMBIENT, INFRAESTRUCTURES, OBJECTIUS, OBSERVAR, PLANIFICAR, PROJECTES, REFLEXIONAR.

Barcelona Regional - Anàlisi de Vulnerabilitats al Canvi Climàtic de Barcelona

Amb motiu de la celebració a París de la COP21, la 21a Conferència de les Parts de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, i en el marc del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, Barcelona ha elaborat el Pla Clima. Com a grans objectius aquest pla es compromet a reduir les… Read more »

Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona

Publicado por & archivado en MEDI AMBIENT.

Barcelona Regional - Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona

L’estratègia de la ciutat amb relació al verd es concreta en el Pla del verd i de la biodiversitat 2020, que posa èmfasi a potenciar els serveis socioambientals. Per tal d’acomplir aquest objectiu cal prèviament fer un estudi de quins són els serveis socioambientals que ofereixen els espais verds. Aquest treball té com a principal… Read more »

Assistència tècnica per a l’estructuració de dades sobre xarxes d’infraestructures ferroviàries

Publicado por & archivado en INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT.

Barcelona Regional - Assistència tècnica per a l'estructuració de dades sobre xarxes d'infraestructures ferroviàries

Manteniment i actualització de l’estructuració i gestió de dades cartogràfiques sobre xarxes d’infraestructures ferroviàries. A més, generació de nova informació en 3D de tota la xarxa de Metro i FGC (d’allà on es disposi d’informació per generar-lo) o el recorregut d’itineraris “adaptats” (sense escales, només rampes i ascensors) des de l’exterior a cada andana.

Balanç d’Energia de Barcelona de 2014 i 2016

Publicado por & archivado en ENERGIA, MEDI AMBIENT.

Barcelona Regional - Balanç d'Energia de Barcelona de 2014 i 2016

El Balanç Energètic de Barcelona fa el seguiment anual del consum energètic i d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de la ciutat de Barcelona. Aquest treball s’emmarca dins l’Observatori de l’Energia de l’Agència d’Energia de Barcelona. La importància de fer un seguiment anual de l’activitat de la ciutat i vincular-la al seu consum i producció energètica… Read more »