Beneficis i potencial d’implantació del vehicle elèctric a sis municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona

Publicado por & archivado en QUALITAT AMBIENTAL.

BArcelona Regional - Beneficis i potencial d’implantació del vehicle elèctric a sis municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona

Aquest treball té l’objectiu d’analitzar el potencial d’implantació del vehicle elèctric en l’àmbit domèstic a Badalona, Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet. A més permet determinar les zones amb major facilitat per el desplegament de l’electromobilitat, i quantificar el potencial d’implantació, així com els possibles beneficis associats com l’impacte que tindrà la substitució de vehicles convencionals per vehicles elèctrics respecte Seguir llegint…

Oportunitats de millora de la funcionalitat ecològica i paisatgística dels espais oberts de l’AMB

Publicado por & archivado en MEDI AMBIENT.

Barcelona Regional - Oportunitats de millora de la funcionalitat ecològica i paisatgística dels espais oberts de l'AMB

Les mesures adoptades fins ara en relació amb la conservació de la biodiversitat, tot i ser totes elles necessàries per a l’assoliment de l’objectiu d’aturar la seva pèrdua, es mostren encara insuficients. La protecció d’espais naturals, evolucionada posteriorment al concepte de protecció de xarxes ecològiques, ha aconseguit protegir espais, però no la totalitat dels processos que en garanteixen la seva biodiversitat, i que molts cops es donen fora d’aquests espais Seguir llegint…

Mesures de caràcter urbanístic d’acompanyament del Pla pel dret a l’habitatge de Barcelona 2016‒2025

Publicado por & archivado en ESTRATÈGIA URBANA, HABITATGE, OBJECTIUS, OBSERVAR, PLANIFICAR, PROJECTES, REFLEXIONAR, URBANISME.

El grau de consolidació de la ciutat de Barcelona i la manca de reserves de sòl urbanitzable fan imprescindible activar nous mecanismes que ajudin a ampliar el parc destinat a polítiques socials, que permetin alhora enfocar la seva creació amb una distribució més equilibrada en el territori, aprofitant el potencial que ofereix la ciutat ja construïda. Cal assenyalar que actualment la ciutat de Barcelona únicament disposa d’entre un 6-7,5% del Seguir llegint…

Qualitat de l’Aire de Barcelona

Publicado por & archivado en CANVI CLIMÀTIC, DESTACATS, ENERGIA, MEDI AMBIENT, OBJECTIUS, OBSERVAR, PROJECTES, QUALITAT AMBIENTAL, REFLEXIONAR, VISORS DE MAPES.

Barcelona Regional va desenvolupar el primer model de qualitat de l’aire de Barcelona per l’any 2008 dins el marc del PECQ (Pla de l’Energia, el Canvi Climàtic i la Qualitat de l’aire de Barcelona 2011-2020), on es va fer una modelització de la dispersió de contaminants d’NO2 i PM10 de Barcelona, per l’escenari base 2008 i els escenaris 2015 i 2020. Desprès, s’han fet els models per als anys 2009, Seguir llegint…

Treballs del Pla de Sostenibilitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (PSAMB)

Publicado por & archivado en DESTACATS, ENERGIA, ESTRATÈGIA URBANA, MEDI AMBIENT, VISORS DE MAPES.

Barcelona Regional - Treballs del Pla de Sostenibilitat Àrea Metropolitana de Barcelona (PSAMB)

El Pla de Sostenibilitat Ambiental de l’AMB (PSAMB) és l’instrument marc que defineix les línies estratègiques per avançar cap a la sostenibilitat metropolitana des de tres nivells d’actuació: el territori metropolità, els serveis que l’AMB ofereix als 36 municipis metropolitans i la qualitat ambiental de la gestió de l’AMB. El Pla s’estructura en els sis eixos temàtics de territori, ecologia i biodiversitat, energia i canvi climàtic, mobilitat sostenible, mitjans de Seguir llegint…

Estudi dels impactes del canvi climàtic a Barcelona

Publicado por & archivado en CANVI CLIMÀTIC, INFRAESTRUCTURES, MEDI AMBIENT, OBJECTIUS, OBSERVAR, PLANIFICAR, PROJECTES, REFLEXIONAR, RESUMS EXECUTIUS.

El canvi climàtic és un dels grans reptes mundials del segle xxi, que requereix d’una actuació immediata i a tots els nivells. Les ciutats tenen un paper destacat en aquesta lluita, ja que són generadores del 70 % de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH). Actualment moltes ciutats estan adequant la seva agenda per adoptar mesures destinades a reduir les emissions de GEH, a minimitzar la dependència de Seguir llegint…

Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona

Publicado por & archivado en MEDI AMBIENT.

Barcelona Regional - Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona

L’estratègia de la ciutat amb relació al verd es concreta en el Pla del verd i de la biodiversitat 2020, que posa èmfasi a potenciar els serveis socioambientals. Per tal d’acomplir aquest objectiu cal prèviament fer un estudi de quins són els serveis socioambientals que ofereixen els espais verds. Aquest treball té com a principal objectiu avaluar els serveis socioambientals dels parcs urbans, de les places i dels interiors d’illa Seguir llegint…

Assistència tècnica per a l’estructuració de dades sobre xarxes d’infraestructures ferroviàries

Publicado por & archivado en INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT.

Barcelona Regional - Assistència tècnica per a l'estructuració de dades sobre xarxes d'infraestructures ferroviàries

Manteniment i actualització de l’estructuració i gestió de dades cartogràfiques sobre xarxes d’infraestructures ferroviàries. A més, generació de nova informació en 3D de tota la xarxa de Metro i FGC (d’allà on es disposi d’informació per generar-lo) o el recorregut d’itineraris “adaptats” (sense escales, només rampes i ascensors) des de l’exterior a cada andana.

Balanç d’Energia de Barcelona de 2014 i 2016

Publicado por & archivado en ENERGIA, MEDI AMBIENT.

Barcelona Regional - Balanç d'Energia de Barcelona de 2014 i 2016

El Balanç Energètic de Barcelona fa el seguiment anual del consum energètic i d’emissions de gasos d’efecte hivernacle de la ciutat de Barcelona. Aquest treball s’emmarca dins l’Observatori de l’Energia de l’Agència d’Energia de Barcelona. La importància de fer un seguiment anual de l’activitat de la ciutat i vincular-la al seu consum i producció energètica i les seves emissions de GEH és de vital importància per fer una gestió de Seguir llegint…

Detecció i anàlisi de l’infraestructura verda de Barcelona

Publicado por & archivado en MEDI AMBIENT, VISORS DE MAPES.

L’aproximació, a nivell de superfície més acurada i objectiva que es pot fer al verd és la seva detecció a través d’imatges satèl·lit o vols amb sensors capaços de captar la banda visible del roig i la banda de l’infraroig proper. La combinació d’aquestes dues bandes mitjançant l’índex NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) és capaç de detectar allò que és vegetació i allò que no ho és, a més de Seguir llegint…