Reflexió Estratègica Metropolitana (REM)

Publicado por & archivado en CANVI CLIMÀTIC, ENERGIA, ESTRATÈGIA TERRITORIAL, INDÚSTRIA, INFRAESTRUCTURES, MEDI AMBIENT, MOBILITAT, OBJECTIUS, OBSERVAR, PROJECTES, QUALITAT AMBIENTAL, REFLEXIONAR, TERRITORI, TURISME.

Reflexió sobre la situació actual del territori metropolità des del punt de vista urbanístic, ambiental, socioeconòmic, de mobilitat i d’infraestructures, per determinar quins són els reptes prioritaris a desenvolupar en el futur. La Reflexió Estratègica Metropolitana (REM) es planteja amb vocació de servir per al desenvolupament d’altres estratègies i instruments de planificació del territori metropolità. La Reflexió s’estructura en 6 àmbits temàtics: la inclusió social, el desenvolupament econòmic sostenible, la Seguir llegint…

Condicionants del sòl industrial per a la localització d’empreses

Publicado por & archivado en ESTRATÈGIA TERRITORIAL, INDÚSTRIA, INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, OBJECTIUS, OBSERVAR, PLANIFICAR, PROJECTES, REFLEXIONAR, URBANISME.

Aquest estudi dóna resposta a una qüestió que va sorgir a la Comissió de Competitivitat Industrial en el marc del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona: «Si demà volgués situar la meva indústria a l’àmbit metropolità, on ho podria fer?». Amb l’objectiu de donar resposta a aquesta pregunta, l’estudi identificava quins elements definien l’oferta de les localitzacions d’aquest tipus d’activitats, és a dir, analitzava quines variables de les característiques del sòl Seguir llegint…

Qualitat de l’aire. Municipis de la Regió metropolitana de Barcelona

Publicado por & archivado en CANVI CLIMÀTIC, CARTOGRAFIA, DIGITALITZACIÓ, ENERGIA, MOBILITAT, OBJECTIUS, OBSERVAR, PROJECTES, QUALITAT AMBIENTAL, REFLEXIONAR.

Barcelona Regional va utilitzar l’experiència adquirida amb el model de qualitat de l’aire de Barcelona per aplicar-la a modelitzacions de qualitat de l’aire per la Generalitat de Catalunya, el Port de Barcelona, ADIF i per municipis de la Regió i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, com Badalona, El Prat de Llobregat, Esplugues de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat, Sabadell, Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Santa Coloma de Gramenet, Sant Seguir llegint…

Propostes per al Pla de Rodalies

Publicado por & archivado en ESTRATÈGIA TERRITORIAL, INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, OBJECTIUS, PROJECTES, REFLEXIONAR.

El servei ferroviari de Rodalies el componen les xarxes dels dos operadors, la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe) i els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC). Totes dues xarxes, a més d’un ample de via diferent, tenen característiques diferents quant a distàncies mitjanes entre estacions i velocitats comercials. No obstant això, la diferència principal entre les dues xarxes radica en la seva tipologia: línies que creuen tota Seguir llegint…

Avaluació ambiental estratègica del Pla territorial parcial de la Regió metropolitana de Barcelona

Publicado por & archivado en ESTRATÈGIA TERRITORIAL, INFRAESTRUCTURES, MEDI AMBIENT, MOBILITAT, OBJECTIUS, OBSERVAR, PAISATGE, PLANIFICAR, PROJECTES, QUALITAT AMBIENTAL, REFLEXIONAR, TERRITORI.

El Pla Territorial Parcial de la Regió Metropolitana de Barcelona (PTMB) és l’instrument d’ordenació territorial que defineix amb l’horitzó al 2026 les estratègies per al sistema d’assentaments urbans, el sistema d’infraestructures (viàries i ferroviàries) i el sistema d’espais oberts de la Regió Metropolitana de Barcelona. Configura el marc rector sobre el qual s’han de desenvolupar els instruments de planejament urbanístic en aquest àmbit. El director-gerent de Barcelona Regional va representar Seguir llegint…

Alta velocitat i sistema ferroviari metropolità

Publicado por & archivado en ESTRATÈGIA TERRITORIAL, INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, OBJECTIUS, PROJECTES, REFLEXIONAR.

L’estació de La Sagrera, dins el marc d’un nou sistema ferroviari que havia d’incorporar l’alta velocitat, va estar present a Barcelona Regional des de la seva constitució. Davant de propostes de diferents administracions, centrades molt sovint a connectar dos punts en un esquema abstracte, Barcelona Regional va aportar una mirada que atenia al context territorial i urbà, sempre va ser conscient que les propostes s’havien de plantejar amb una estratègia Seguir llegint…

Les vores del Besòs al marge dret

Publicado por & archivado en ESPAI PÚBLIC, ESTRATÈGIA URBANA, INFRAESTRUCTURES, OBJECTIUS, PAISATGE, PROJECTES URBANS, PROJECTES.

Les vores del Besòs són els espais públics que discorren en els marges dret i esquerre en el tram final del riu Besòs, des del riu Ripoll fins a la seva desembocadura 10 km més enllà. Aquestes àrees delimitades entre el mur del límit de la llera del riu i la primera línia de façana dels barris de l’entorn immediat, tenen una amplada variable i estan compartides per 4 municipis, Seguir llegint…

Rondes Barcelona. Present i futur

Publicado por & archivado en ESPAI PÚBLIC, ESTRATÈGIA URBANA, INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, OBJECTIUS, PAISATGE, PROJECTES URBANS, PROJECTES, RESUMS EXECUTIUS, TERRITORI, URBANISME.

Amb motiu de la celebració dels seus 25 anys, Barcelona Regional (BR) ha fet una publicació que recull el passat i projecta el futur del seu paper com a eina clau pel desenvolupament urbà de la ciutat i l’àrea metropolitana de Barcelona. Aquesta publicació vol ser molt més que una memòria institucional dels treballs que BR ha desenvolupat en els darrers 25 anys. Es tracta d’una doble publicació amb un Seguir llegint…

Tramvia

Publicado por & archivado en ESTRATÈGIA URBANA, INFRAESTRUCTURES, MEDI AMBIENT, MOBILITAT, OBJECTIUS, PLANIFICAR, PROJECTES, REFLEXIONAR, RESUMS EXECUTIUS, URBANISME.

Des de l’any 1997 Barcelona Regional ha estat present en la realització de diversos estudis i projectes relacionats amb la implantació del tramvia a Barcelona i altres municipis metropolitans. Més recentment, entre el 2015 i el 2018, Barcelona Regional ha col·laborat en diferents tasques d’assessorament tècnic del projecte de la connexió del tramvia per la Diagonal que lidera l’Ajuntament de Barcelona, com una actuació estratègica per ampliar la capacitat del Seguir llegint…

Avaluació ambiental estratègica del Pla director urbanístic metropolità (PDU)

Publicado por & archivado en BIODIVERSITAT, CANVI CLIMÀTIC, INDÚSTRIA, MEDI AMBIENT, OBJECTIUS, OBSERVAR, PLANIFICAR, PROJECTES, QUALITAT AMBIENTAL, REFLEXIONAR, RESILIÈNCIA, RESUMS EXECUTIUS, URBANISME.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) està elaborant el Pla Director Urbanístic Metropolità (PDU), que permetrà construir les bases del futur urbanístic de la metròpoli. Per la importància del pla i per la possible incidència que pot tenir sobre el medi ambient de l’àrea metropolitana, el PDU ha de passar per un procés d’avaluació ambiental estratègica. El procés d’avaluació ambiental estratègica és un instrument de prevenció que té la finalitat d’identificar, Seguir llegint…