Ciutat amb perspectiva de gènere. Un urbanisme inclusiu i de la vida quotidiana

Publicado por & archivado en COMUNICAR, OBJECTIUS, PROJECTES, REFLEXIONAR, RESUMS EXECUTIUS, URBANISME INCLUSIU.

Definim l’urbanisme amb perspectiva de gènere com la disciplina que concep la ciutat i el territori com un espai que facilita i acompanya la realització de les tasques quotidianes i de sosteniment de la vida, amb equitat per a totes les persones i col·lectius. L’urbanisme inclusiu és una oportunitat, tant per l’Ajuntament de Barcelona com per Barcelona Regional, d’aproximar-se a l’urbanisme amb una mirada de gènere, situant la vida al Seguir llegint…

Treballs de suport a la Direcció de Serveis del Cicle de l’Aigua de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

Publicado por & archivado en AIGUA, CANVI CLIMÀTIC, DIGITALITZACIÓ, ESTRATÈGIA TERRITORIAL, INFRAESTRUCTURES, MEDI AMBIENT, METABOLISME, OBJECTIUS, OBSERVAR, PLANIFICAR, PROJECTES, QUALITAT AMBIENTAL, REFLEXIONAR, RESIDUS, RESILIÈNCIA.

L’any 2016, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) encarrega a Barcelona Regional (BR) la redacció d’un Pla director de l’aigua, dins el marc de les seves competències i titularitat de diferents serveis1 relacionats amb l’aigua, per cobrir la necessitat de realitzar una planificació a futur que tingui en compte tot el cicle de l’aigua en tot l’àmbit metropolità. L’objectiu d’aquest Pla és estudiar, de manera transversal i amb una visió integral Seguir llegint…

Treballs de suport al Programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals 2019-2025 (PREMET25)

Publicado por & archivado en DIGITALITZACIÓ, ESTRATÈGIA TERRITORIAL, INFRAESTRUCTURES, MEDI AMBIENT, METABOLISME, OBJECTIUS, OBSERVAR, PLANIFICAR, PROJECTES, QUALITAT AMBIENTAL, REFLEXIONAR, RESIDUS, RESILIÈNCIA, RESUMS EXECUTIUS.

Barcelona Regional ha donat assistència tècnica des de l’any 2017 al Servei de Programes i Estudis de la Direcció de Prevenció i Gestió de Residus de l’AMB en la realització de diferents treballs d’anàlisi emmarcats en aquest programa i en la seva redacció. Ha treballat, entre d’altres, en el càlcul d’un indicador global de reciclatge (DREC), en la definició de projeccions de generació de residus i escenaris de recollida selectiva, Seguir llegint…

Centre d’acollida d’animals de companyia de Barcelona (CAACB)

Publicado por & archivado en OBJECTIUS, PAISATGE, PROJECTAR, PROJECTES URBANS, PROJECTES, URBANISME.

Aquest Projecte, promogut per l’Ajuntament de Barcelona, té per objecte desenvolupar tots els paràmetres i requeriments per a la implantació del nou Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) a Montcada i Reixac, dins dels límits del Parc Natural de Collserola. Aquest equipament es destina a l’atenció integral dels animals en adopció. El Novembre de 2014 es signà el «Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona, l’Ajuntament de Montcada Seguir llegint…

Illa de baixes emissions

Publicado por & archivado en CANVI CLIMÀTIC, DIGITALITZACIÓ, ENERGIA, HABITATGE, MOBILITAT, OBJECTIUS, OBSERVAR, PROJECTES, QUALITAT AMBIENTAL, REFLEXIONAR.

Es tracta del desenvolupament d’una metodologia i criteris per al disseny de l’ordenació d’una illa al barri de la Marina del Prat Vermell de la Zona Franca (sector 12), que en minimitzi les emissions i tregui el màxim profit dels recursos energètics de l’entorn. L’objectiu és assolir un disseny que aconsegueixi el màxim grau d’autosuficiència energètica i per a això es du a terme una optimització a tres escales: urbanística, Seguir llegint…

Pla especial d’infraestructures de la Marina

Publicado por & archivado en ESPAI PÚBLIC, INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, OBJECTIUS, PLANIFICAR, PROJECTES, URBANISME.

Per la dimensió i el grau de complexitat del conjunt, i amb l’objectiu de facilitar-ne el desenvolupament, la MPGM de la Marina del Prat Vermell delimita 14 sectors independents per desenvolupar mitjançant els seus corresponents plans de millora urbana. Per tal de coordinar aquests 14 sectors, es va redactar el Pla Especial d’Infraestructures amb l’objectiu de definir les característiques principals de les diferents xarxes infraestructurals i els serveis que cal Seguir llegint…

Façana litoral Morrot

Publicado por & archivado en ESPAI PÚBLIC, ESTRATÈGIA URBANA, HABITATGE, INFRAESTRUCTURES, LITORAL, MOBILITAT, OBJECTIUS, PAISATGE, PROJECTAR, PROJECTES URBANS, PROJECTES, REFLEXIONAR, URBANISME.

Després de més de 30 anys de transformació de la línia de costa de Barcelona, s’obre cap a llevant una nova oportunitat de regeneració en l’àmbit del Morrot. Un espai a ponent del Port Vell on coincideixen un seguit d’iniciatives i projectes en l’àmbit portuari i de les infraestructures de pas (ampliació de la ronda Litoral i nous accessos viaris i ferroviaris del Port). Aquestes actuacions permeten replantejar la relació Seguir llegint…

Peu de Montjuïc. Connectivitat litoral de Barcelona

Publicado por & archivado en ESTRATÈGIA URBANA, INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, OBJECTIUS, PROJECTAR, PROJECTES, REFLEXIONAR.

Barcelona Regional ha elaborat una sèrie d’informes, propostes i al·legacions per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona entre els anys 2008 i el 2018 amb l’objectiu de representar els interessos de la ciutat davant de les propostes del Ministeri de Foment d’ampliació de la ronda Litoral (B-10) al tram Zona Franca-el Morrot. Entre el 2006 i el 2012 el Ministeri de Foment presenta un estudi per a l’ampliació de la ronda Seguir llegint…

Proposta estratègica per al Parc de la Ciutadella. Cap a un Pla Director

Publicado por & archivado en BIODIVERSITAT, ESPAI PÚBLIC, MEDI AMBIENT, OBJECTIUS, PAISATGE, PLANIFICAR, PROJECTES, REFLEXIONAR, TURISME, URBANISME INCLUSIU.

La Ciutadella és segurament un dels espais amb més simbolisme i història de Barcelona. Com passa en tots els llocs simbòlics, la Ciutadella és subjecte de diverses lectures, relats i vinculacions. El parc actual és fruit d’aquest procés de construcció, destrucció i reconstrucció d’un llarg recorregut històric i cultural. Aquest document zero vol ser un document inicial per impulsar la reflexió sobre l’estratègia a desenvolupar en relació a la Ciutadella, Seguir llegint…