Criteris d’ordenació dels barris nord de Barcelona Ciutat Meridiana

Publicado por & archivado en ESPAI PÚBLIC, ESTRATÈGIA URBANA, HABITATGE, OBJECTIUS, PROJECTES, REFLEXIONAR, URBANISME.

Barcelona Regional va rebre l’encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona per desenvolupar una proposta d’actuació al barri de Ciutat Meridiana. El desenvolupament de la Llei de Barris havia suposat un punt d’inflexió en les polítiques urbanes a Catalunya i l’encàrrec partia de la premissa que calia replantejar l’estratègia d’intervenció implementada al barri fins aquell moment. Per altra banda, l’arribada de la crisi econòmica obligava a replantejar els mecanismes d’actuació pública tenint Seguir llegint…

Pla Besòs

Publicado por & archivado en AIGUA, BIODIVERSITAT, ESPAI PÚBLIC, INFRAESTRUCTURES, LITORAL, MEDI AMBIENT, MOBILITAT, OBJECTIUS, PLANIFICAR, PROJECTES URBANS, PROJECTES, QUALITAT AMBIENTAL, REFLEXIONAR, URBANISME.

El Pla Besòs tenia la finalitat de proposar de manera compartida pels municipis del Besòs un conjunt de propostes infraestructurals i dotacionals. El Pla integrava diversos projectes ja previstos, donant-hi coherència territorial, i a la vegada en proposava de nous. L’objectiu era transformar el riu en un eix urbà que vertebrés tot el territori del seu entorn, incorporant una visió interdisciplinària en el seu disseny i una perspectiva de planificació Seguir llegint…

Barri de les Tèrmiques del Besòs

Publicado por & archivado en ESPAI PÚBLIC, ESTRATÈGIA URBANA, HABITATGE, INFRAESTRUCTURES, LITORAL, MOBILITAT, OBJECTIUS, PAISATGE, PLANIFICAR, PROJECTES, QUALITAT AMBIENTAL, REFLEXIONAR, URBANISME.

L’àmbit de les Tèrmiques, ubicat en els municipis de Sant Adrià del Besòs i Badalona, és l’última gran peça del front litoral metropolità que falta per transformar. A partir de la finalització de les activitats industrials i de generació d’energia que s’hi desenvolupaven, va sorgir l’oportunitat de que Sant Adrià de Besòs pogués obrir-se al mar i Badalona completés el seu front litoral. Des de l’any 2005 Barcelona Regional ha Seguir llegint…

Barcelona Clúster Nàutic

Publicado por & archivado en ESTRATÈGIA URBANA, INDÚSTRIA, INFRAESTRUCTURES, LITORAL, OBJECTIUS, PROJECTES, REFLEXIONAR.

Barcelona Regional va participar en el procés de definició del Clúster Nàutic de Barcelona impulsat per l’Ajuntament de Barcelona i el Port de Barcelona. Amb l’objectiu de dotar el projecte d’una estructura sòlida, Barcelona Regional va actuar com a braç tècnic i coordinador dels diferents agents fins poc després de la constitució pública del Clúster Nàutic, a finals del 2013. El Barcelona Clúster Nàutic esdevé una agrupació d’empreses i entitats Seguir llegint…

Mapa industrial de Barcelona

Publicado por & archivado en CARTOGRAFIA, ESTRATÈGIA URBANA, INDÚSTRIA, INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, OBJECTIUS, OBSERVAR, PROJECTES, REFLEXIONAR, URBANISME.

L’elaboració del Mapa industrial de Barcelona va tenir per objectiu descriure i analitzar tant l’estructura de les activitats industrials ubicades a la ciutat com la seva organització espacial. Amb la finalitat de depurar «l’efecte seu», l’estudi tenia com a principal unitat d’anàlisi l’establiment industrial i no l’empresa. Aquest plantejament permetia situar exactament allà on té lloc l’activitat industrial i fer-ne una lectura territorial a partir de variables com ara el Seguir llegint…

Introducció del vehicle eléctric a la ciutat de Barcelona (Projecte LIVE)

Publicado por & archivado en CANVI CLIMÀTIC, ENERGIA, ESTRATÈGIA URBANA, INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, OBJECTIUS, OBSERVAR, PROJECTES, QUALITAT AMBIENTAL, REFLEXIONAR, URBANISME.

Amb l’objectiu de convertir Barcelona en el referent mundial del vehicle elèctric, l’Ajuntament de la ciutat va impulsar l’any 2009 el Projecte LIVE (Logística per a la Implementació del Vehicle Elèctric a Barcelona), que preveu la implantació d’una xarxa a la ciutat de càrrega de bateries per a vehicles elèctrics i la incorporació progressiva d’aquesta mena de vehicles als serveis municipals. En aquest projecte hi participen, en aquesta primera fase Seguir llegint…

Comissió especial de desenvolupament d’Infraestructures (CEDI)

Publicado por & archivado en ESTRATÈGIA URBANA, INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, OBJECTIUS, PLANIFICAR, PROJECTES, QUALITAT AMBIENTAL, URBANISME.

La Comissió Especial de Desenvolupament d’Infraestructures (CEDI) es va constituir per acord unànime del Plenari Municipal de Barcelona el 28 de setembre de 2007, «Per tal de poder arribar a un pacte institucional amb totes les forces polítiques, socials i econòmiques de la ciutat de Barcelona… amb l’objectiu d’establir quines són les infraestructures prioritàries per la Ciutat». La complexitat de les infraestructures té a veure amb diferents factors: territorials (directament Seguir llegint…

Proposta túnel de Montjuïc

Publicado por & archivado en ESTRATÈGIA URBANA, INFRAESTRUCTURES, MOBILITAT, OBJECTIUS, PROJECTAR, PROJECTES, REFLEXIONAR.

La possibilitat de construir un túnel a la muntanya de Montjuïc ja es va plantejar els anys immediatament anteriors a les Olimpíades del 1992. En aquell moment, es proposava també la construcció d’una línia de metro per sota de la muntanya que permetés la connexió entre la Marina i la Zona Franca amb el centre de la ciutat, a més de facilitar l’accés a l’Anella Olímpica. Tot i que es Seguir llegint…

Estudi de l’ús hoteler a Ciutat Vella

Publicado por & archivado en ESPAI PÚBLIC, ESTRATÈGIA URBANA, OBJECTIUS, OBSERVAR, PROJECTES, REFLEXIONAR, TURISME.

L’objectiu d’aquest treball va ser l’anàlisi de l’ús hoteler a Ciutat Vella, en el marc de la revisió del Pla d’usos del districte. L’estudi aporta arguments i propostes de caràcter general i específic per tal de regular l’oferta i el dimensionat, la categoria i la localització, harmonitzant-la amb l’entorn, de l’ús hoteler a Ciutat Vella. Es van recollir, de manera exhaustiva, dades referents a establiments hotelers i allotjaments turístics del Seguir llegint…

Pla de millora Energètica de Barcelona (PMEB)

Publicado por & archivado en CANVI CLIMÀTIC, ENERGIA, INFRAESTRUCTURES, OBJECTIUS, OBSERVAR, PLANIFICAR, PROJECTES.

Barcelona Regional va elaborar, per encàrrec de l’Ajuntament, un Pla de Millora Energètica de la Ciutat de Barcelona (PMEB), on analitzava el funcionament mateix de la ciutat com a sistema energètic i emissor de gasos d’efecte hivernacle (GEH). Aleshores no era comú fer aquest tipus de plans. De fet, es pot dir que va ser uns dels primers plans energètics de ciutats que es van fer al món. A partir Seguir llegint…