Encàrrec de gestió de l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA, relatiu a tasques de producció industrialitzada d’habitatges

Publicado por & archivado en ENCÀRRECS.

Encàrrec de gestió de l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació de Barcelona a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA, relatiu a tasques de producció industrialitzada d’habitatges

Contracte menor de serveis d’assistència tècnica per la redacció de l’estudi d’avaluació de mobilitat generada i memòria ambiental en l’àmbit de la Modificació del PGM del Sector de l’Estació Sant Andreu Comtal i Àrea de taxis de l’Estació de la Sagrera

Publicado por & archivado en ENCÀRRECS.

Contracte menor de serveis d’assistència tècnica per la redacció de l’estudi d’avaluació de mobilitat generada i memòria ambiental en l’àmbit de la Modificació del PGM del Sector de l’Estació Sant Andreu Comtal i Àrea de taxis de l’Estació de la Sagrera

Encàrrec de la Gerència de l’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA, relatiu a les tasques d’encaix territorial i urbà de la nova agenda econòmica per a Barcelona

Publicado por & archivado en ENCÀRRECS.

Encàrrec de la Gerència de l’Àrea d’Economia, Recursos i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Barcelona a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA, relatiu a les tasques d’encaix territorial i urbà de la nova agenda econòmica per a Barcelona

Encàrrec a mitjà propi de la Gerència Municipal de l’Ajuntament de Barcelona a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA, relatiu a la col·laboració en les tasques de la direcció de projectes estratègics (Estratègia Delta, Pla Litoral i altres)

Publicado por & archivado en ENCÀRRECS.

Encàrrec a mitjà propi de la Gerència Municipal de l’Ajuntament de Barcelona a Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA, relatiu a la col·laboració en les tasques de la direcció de projectes estratègics (Estratègia Delta, Pla Litoral i altres)

Encàrrec a mitjà propi de l’Ajuntament de Barcelona a Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà SA per la realització de projectes d’assessorament i suport tècnic a l’Àrea d’Ecologia Urbana durant el 2020

Publicado por & archivado en ENCÀRRECS.

Encàrrec a mitjà propi de l’Ajuntament de Barcelona a Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà SA per la realització de projectes d’assessorament i suport tècnic a l’Àrea d’Ecologia Urbana durant el 2020