INFORME D’AUDITORIA SOBRE LA METODOLOGIA I HIPÒTESIS DEL DOCUMENT DE CARACTERITZACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA DELS MUNICIPIS METROPOLITANS OPERATS, PER AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A.

Publicado por & archivado en PERFIL DEL CONTRACTANT.

INFORME D’AUDITORIA SOBRE LA METODOLOGIA I HIPÒTESIS DEL DOCUMENT DE CARACTERITZACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA DELS MUNICIPIS METROPOLITANS OPERATS, PER AIGÜES DE BARCELONA, EMPRESA METROPOLITANA DE GESTIÓ DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA, S.A.

Conveni de col·laboració entre BR i la Comissió Central de Subministraments, en què s’estableixen les condicions de participació en el sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya

Publicado por & archivado en ENCÀRRECS.

Conveni de col·laboració entre BR i la Comissió Central de Subministraments, en què s’estableixen les condicions de participació en el sistema central d’adquisicions de béns i serveis de la Generalitat de Catalunya