Contracte menor de serveis d’assistència tècnica per la redacció de l’estudi d’avaluació de mobilitat generada i memòria ambiental en l’àmbit de la Modificació del PGM del Sector de l’Estació Sant Andreu Comtal i Àrea de taxis de l’Estació de la Sagrera