PERFIL DEL CONTRACTANT
Contracte: Serveis  |  Procediment: Menor
Data d'ajudicació: 24/04/2017
Contracte: Serveis  |  Procediment: Menor
Data d'ajudicació: 12/04/2017
Contracte: Serveis  |  Procediment: Menor
Data d'ajudicació: 21/06/2017
Contracte: Serveis  |  Procediment: Menor
Data d'ajudicació: 03/07/2017
Contracte: Serveis  |  Procediment: Menor
Data d'ajudicació: 28/06/2017
Contracte: Serveis  |  Procediment: Menor
Data d'ajudicació: 07/07/2017
Contracte: Serveis  |  Procediment: Menor
Data d'ajudicació: 14/07/2017
Contracte: Serveis  |  Procediment: Menor
Data d'ajudicació: 25/07/2017