PERFIL DEL CONTRACTANT
Contracte: Serveis  |  Procediment: Menor
Data d'ajudicació: 21/12/2017
Contracte: Serveis  |  Procediment: Menor
Data d'ajudicació: 07/11/2017
Contracte: Serveis  |  Procediment: Menor
Data d'ajudicació: 09/01/2018
Contracte: Serveis  |  Procediment: Menor
Data d'ajudicació: 18/01/2018
Contracte: Serveis  |  Procediment: Menor
Data d'ajudicació: 05/02/2018