PERFIL DEL CONTRACTANT
Contracte: Serveis  |  Procediment: Menor
Data d'ajudicació: 25/01/2016
Contracte: Serveis  |  Procediment: Negociat sense publicitat
Data d'ajudicació: 23/12/2015
Contracte: Serveis  |  Procediment: Menor
Data d'ajudicació: 08/02/2017
Contracte: Serveis  |  Procediment: Menor
Data d'ajudicació: 26/10/2016
Contracte: Serveis  |  Procediment: Menor
Data d'ajudicació: 03/11/2016