ENCÀRRECS
Entitat: Ajuntament de Barcelona
Data de signatura: 02/03/2018  |  Import: 4.100.000,00 € (IVA exclòs)
Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de signatura: 19/12/2017  |  Import: 871.467,55 € (IVA exclòs)
Entitat: Consorci Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB)
Data de signatura: 01/12/2017  |  Import: 12.396,70 € (IVA exclòs)
Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de signatura: 02/10/2017  |  Import: 149.264,00 € (IVA exclòs)