ENCÀRRECS
Entitat: Universitat Politècnica de Catalunya
Data de signatura: 03/03/2015  |  Import: 14.573,00 € (IVA exclòs)
Entitat: Autoritat Portuària de Barcelona
Data de signatura: 20/02/2015  |  Import: --
Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de signatura: 23/12/2014  |  Import: 33.000,00 € (IVA exclòs)
Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de signatura: 16/12/2014  |  Import: 871.467,54 € (IVA exclòs)
Entitat: Consorci del Besòs
Data de signatura: 09/12/2014  |  Import: 330.578,51€ (IVA exclòs)