ENCÀRRECS
Entitat: Consorci del Besòs
Data de signatura: 09/12/2014  |  Import: 330.578,51€ (IVA exclòs)
Entitat: Consorci del Besòs
Data de signatura: 09/12/2014  |  Import: 14.876,03 € (IVA exclòs)
Entitat: Servei Meteorològic de Catalunya
Data de signatura: 27/11/2014  |  Import: 54.500,00 € (IVA exclòs)
Entitat: Barcelona de Serveis Municipals (BSM)
Data de signatura: 24/11/2014  |  Import: 7.200,00 € (IVA exclòs)
Entitat: Àrea Metropolitana de Barcelona
Data de signatura: 24/11/2014  |  Import: 291.735,54 € (IVA exclòs)
Entitat: Ajuntament de Barcelona
Data de signatura: 13/11/2014  |  Import: 13.000,00 € (IVA exclòs)
Entitat: Institut Cartogràfic de Catalunya
Data de signatura: 14/10/2014  |  Import: --
Entitat: Opticits Ingenieria Urbana, S.l.
Data de signatura: 10/07/2014  |  Import: --