PUBLICACIONS
Internal Migration in the City of Barcelona during 2016

AUTOR: Equip de GIS; Barcelona Regional – Urban Development Agency
PRESENTACIÓ: 14 de Novembre 2018 – Smart City Expo World Congress 2018
ENLLAÇOS:
Internal Migration Map
World Data Viz Challenge 2018
Open Data BCN

Carbon footprint tourism in Barcelona

AUTOR: Anna Rico; Julia Martínez-Blanco; Marc Montlleó; Gustavo Rodríguez; Nuno Tavares, Albert Arias, Jordi Oliver-Solà. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA); Inèdit Innovació, S.L.; Barcelona Regional – Urban Development Agency, Barcelona City Council
EDITORIAL: ELSEVIER, Tourism Management
EDICIÓ: Setembre, 2018
IDIOMA: Anglès
ENLLAÇ: ScienceDirect

Is there something we can do? Le città del Mediterraneo di fronte al cambiamento climatico

AUTORS: Josep Bohigas, Marc Montlleó. Barcelona Regional, Universitat Politecnica de Catalunya
EDITORIAL: TECHNE Journal of Technology for Architecture and Environment
EDICIÓ: Università degli Studi di Firenze – UniFI, 2018
IDIOMA: Italià
ENLLAÇ: fupress.net

Criteris ambientals per al disseny de parcs urbans

AUTOR: Direcció de Serveis Ambientals de l’AMB i Barcelona Regional
EDITORIAL: AMB
EDICIÓ: Barcelona, 2016
IDIOMA: Català
ENLLAÇ: amb.cat

GIS-supported mapping of low-temperature geothermal potential taking groundwater flow into account

AUTOR: Alejandro García-Gil; Enric Vázquez-Suñe; Maria M.Alcaraz; Alejandro Serrano Juan; José Ángel Sánchez-Navarro; Marc Montlleó; Gustavo Rodríguez; José Lao
EDITORIAL: CSIC; Science Direct
EDICIÓ: Maig, 2015
IDIOMA: Anglès
ENLLAÇ: sciencedirect.com

Villes et changement climatique. Îlots de chaleur urbains. Cities and climate change urban heat islands

AUTOR: Pacte Sota la direcció de Jean-Jacques Terrin
EDITORIAL: Parenthèses
EDICIÓ: França, 2015
ISBN: 978-86364-243-6
IDIOMA: Francès

Smart Cities as a Tool to Tackle Global Challenges

AUTOR: Marc Montlleó; Gustavo Rodríguez; Itzel Sanromà
EDITORIAL: REAL CORP 2014
EDICIÓ: Maig, 2014
IDIOMA: Anglès
ENLLAÇ: 19th International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society (Vienna)

A new urban metabolism. Barcelona/Lugano

AUTOR: Josep Acebillo
EDITORIAL: AB publishers
EDICIÓ: Barcelona, 2012
ISBIN: 978-84-92861-47-7
IDIOMA: Anglès

Modelo de dispersión de contaminantes de Barcelona

AUTOR: Jose Lao; Oriol Teixidó
EDITORIAL: BR
EDICIÓ: Barcelona, 2011
IDIOMA: Castellà
ENLLAÇ: Conama Local

Air quality model for Barcelona

AUTOR: J. Lao & O. Teixidó
EDITORIAL: WITPRESS
EDICIÓ: Barcelona, 2011
IDIOMA: Anglès
ENLLAÇ: Air quality model for Barcelona