PUBLICACIONS
Barcelona Regional
Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona

AUTORS: Gerència d’Ecologia Urbana; Direcció d’Espais Verds i Biodiversitat; Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà, S.A.
EDITORIAL: Ajuntament de Barcelona
EDICIÓ: Novembre 2018
IDIOMA: Català
ENLLAÇOS:
Serveis socioambientals dels espais verds de Barcelona. Resum Executiu
Repositori Obert de Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona

Manual d’Urbanisme de la Vida Quotidiana. Urbanisme amb perspectiva de gènere

AUTOR: Ana Paricio; Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà, S.A.
EDITORIAL: Ajuntament de Barcelona, Àrea d’Ecologia Urbana
EDICIÓ: Febrer, 2019
IDIOMA: Català
ENLLAÇOS:
Urbanisme amb perspectiva de gènere
Repositori Obert de Coneixement de l’Ajuntament de Barcelona

Barcelona Regional AMB
Pla de millora de la biodiversitata la xarxa de parcs i platges de l’àrea metropolitana de Barcelona

AUTOR: Barcelona Regional Agència de Desenvolupament Urbà, S.A.
EDITORIAL: AMB
EDICIÓ: Novembre 2018
IDIOMA: Català
ENLLAÇOS:
Pla de millora de la biodiversitat. Principis rectors i actuacions
AMB. Pla de millora de la biodiversitat

Internal Migration in the City of Barcelona during 2016

AUTOR: Equip de GIS; Barcelona Regional – Urban Development Agency
PRESENTACIÓ: 14 de Novembre 2018 – Smart City Expo World Congress 2018
ENLLAÇOS:
Internal Migration Map
World Data Viz Challenge 2018
Open Data BCN

Carbon footprint tourism in Barcelona

AUTOR: Anna Rico; Julia Martínez-Blanco; Marc Montlleó; Gustavo Rodríguez; Nuno Tavares, Albert Arias, Jordi Oliver-Solà. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA); Inèdit Innovació, S.L.; Barcelona Regional – Urban Development Agency, Barcelona City Council
EDITORIAL: ELSEVIER, Tourism Management
EDICIÓ: Setembre, 2018
IDIOMA: Anglès
ENLLAÇ: ScienceDirect

Is there something we can do? Le città del Mediterraneo di fronte al cambiamento climatico

AUTORS: Josep Bohigas, Marc Montlleó. Barcelona Regional, Universitat Politecnica de Catalunya
EDITORIAL: TECHNE Journal of Technology for Architecture and Environment
EDICIÓ: Università degli Studi di Firenze – UniFI, 2018
IDIOMA: Italià
ENLLAÇ: fupress.net

Criteris ambientals per al disseny de parcs urbans

AUTOR: Direcció de Serveis Ambientals de l’AMB i Barcelona Regional
EDITORIAL: AMB
EDICIÓ: Barcelona, 2016
IDIOMA: Català
ENLLAÇ: amb.cat

GIS-supported mapping of low-temperature geothermal potential taking groundwater flow into account

AUTOR: Alejandro García-Gil; Enric Vázquez-Suñe; Maria M.Alcaraz; Alejandro Serrano Juan; José Ángel Sánchez-Navarro; Marc Montlleó; Gustavo Rodríguez; José Lao
EDITORIAL: CSIC; Science Direct
EDICIÓ: Maig, 2015
IDIOMA: Anglès
ENLLAÇ: sciencedirect.com

Villes et changement climatique. Îlots de chaleur urbains. Cities and climate change urban heat islands

AUTOR: Pacte Sota la direcció de Jean-Jacques Terrin
EDITORIAL: Parenthèses
EDICIÓ: França, 2015
ISBN: 978-86364-243-6
IDIOMA: Francès

Smart Cities as a Tool to Tackle Global Challenges

AUTOR: Marc Montlleó; Gustavo Rodríguez; Itzel Sanromà
EDITORIAL: REAL CORP 2014
EDICIÓ: Maig, 2014
IDIOMA: Anglès
ENLLAÇ: 19th International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society (Vienna)