ACCIONISTES

Ajuntament de Barcelona
www.bcn.cat
Àrea Metropolitana de Barcelona
www.amb.cat
amb_2014
Transports Metropolitans de Barcelona, SA i Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA
www.tmb.net
El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
www.elconsorci.net
consorci_zf
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias
www.adif.es
adif
AENA SME
www.aena.es
aena
Autoritat Portuària de Barcelona
www.apb.es
port_bcn-h
Mercados de Abastecimientos de Barcelona, SA
www.mercabarna.es
mercabarna
Societat Urbanísitca Metropolitana de Rehabilitació i Gestió, SA
www.regesa.es
regesa