Previsió de la qualitat de l’aire a Barcelona

S’ha desenvolupat un model de previsió de la qualitat de l’aire que pronostica quina serà la previsió en els propers 3 dies respecte als contaminants NO2, NOX i PM10. El càlcul de previsió es fa tant per a mitjanes diàries com per a màximes horàries, generant mapes amb els nivells de concentració de contaminants previstos en μg/m3. El model de previsió també genera uns mapes amb l’índex de qualitat de l’aire amb una codificació amb colors par a la seva millor comprensió. Els resultats i mapes s’actualitzen dues vegades al dia, i s’envien alertes via e-mail si es superen nivells de contaminació predefinits.

Client: Ajuntament de Barcelona
Agència de l’Energia de Barcelona
Període: 2012-Actualitat
Autor: Barcelona Regional
Superfície: 100 km²