Pla Clima

Amb motiu de la celebració a París de la COP21, la 21a Conferència de les Parts de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic, i en el marc del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, Barcelona ha elaborat el Pla Clima. Com a grans objectius aquest pla es compromet a reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle un 40% el 2030, en relació al 2005, i a augmentar 1,6 km2 de verd urbà com a mesura d’adaptació.

Barcelona Regional ha participat en l’elaboració dels estudis previs al Pla amb una diagnosi de les conseqüències que tindran sobre la ciutat l’efecte illa de calor, les onades de calor, la inundabilitat urbana i marítima, la biodiversitat, els incendis forestals, la qualitat de l’aire, el cicle de l’aigua, els fluxos energètics i el risc sobre les infraestructures.

Autor: Barcelona Regional
Col·laboradors: Ajuntament de Barcelona, Àrea de Medi Ambient i Eficiència Energètica
Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2017
Àmbit: Municipi de Barcelona, 102 km2
Barcelona Regional - Anàlisi de Vulnerabilitats al Canvi Climàtic de Barcelona
ENLLAÇOS