Pla de l’Energia, qualitat del l’aire i canvi Climàtic

Coordinació de la part tècnica del Pla de Ciutat del PECQ 2011-2020, desenvolupant, entre altres coses, una part de l’anàlisi del sector transport, la modelització de la dispersió de contaminants del conjunt de la ciutat per als diferents escenaris i la memòria ambiental del Pla. Liderat per l’Ajuntament de Barcelona, el PECQ dota a l’Administració pública d’instruments estratègics per a millorar la salut dels ciutadans, mitjançant l’increment de l’eficiència energètica i la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, així com d’altres contaminants d’efecte local com els NOX y les PM10

Client: Agència de l’Energia de Barcelona
Període: 2009-2011
Autor: Barcelona Regional
Barcelona Regional - Pla de l’Energia, qualitat del l’aire i canvi Climàtic