Proposta de racionalització de la xarxa elèctrica d’alta tensió de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

En el marc del seguiment de les actuacions sobre la xarxa elèctrica de Barcelona, s’ha desenvolupat un Pla Estratègic amb l’objectiu de millorar la garantia i la qualitat de la xarxa de Barcelona, a través de l’esforç del mallat de la xarxa i la uniformització de la mateixa.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2006 - Actualitat
Autor: Barcelona Regional
Barcelona Regional - Proposta de racionalització de la xarxa elèctrica d’alta tensió de l’Àrea Metropolitana de Barcelona