Accessos Ferroviaris a Sants pel TAV. Ordenació de la Plataforma de Vies. Cobertura i Urbanització de Sants.

Projecte de cobertura i d’urbanització del corredor ferroviari d’entrada a l’estació de Sants. L’objectiu és minimitzar la fractura històrica i la degradació de l’entorn urbà que suposa el traçat de les vies en el barri i el nivell de soroll ocasionat pels trens. El disseny del projecte es basa en una estructura prefabricada de formigó de formes triangulars que acull en la seva coberta una rambla enjardinada de 700 metres de longitud, amb passos transversals que connecten les dues parts del barri i accessos a la coberta mitjançant rampes, ascensors i escales mecàniques.

Client: Ajuntament de Barcelona,
ADIF,
GISA,
BIMSA
Període: 2004-2012
Autor: Barcelona Regional
Superfície: 5,7 ha