La Sagrera Nova Estació Intermodal

Amb motiu de l’arribada del tren d’alta velocitat a Barcelona, es va desenvolupar un projecte estratègic per a l’àrea de La Sagrera. El projecte inclou, a més de tota la infraestructura ferroviària de més de 80 km de vies, una estació intermodal que actua com a pol d’atracció d’aquesta nova àrea de centralitat, i un pla de regeneració urbana per a tot l’àmbit de transformació. Aquest pla suposa la creació d’un parc lineal, d’escala metropolitana, que cobreix les infraestructures unint barris històricament separats, i la construcció de nous habitatges, oficines i equipaments.

Client: Ministerio de Fomento,
Generalitat de Catalunya,
Ajuntament de Barcelona
Període: 1993-2003
Autor: Barcelona Regional
Superfície 230 ha