Estratègia de Mobilitat Turística de Barcelona

Barcelona Regional dóna suport tècnic a l’Ajuntament de Barcelona en la redacció de l’Estratègia de Mobilitat Turística de Barcelona (EMT). L’EMT neix fruit de la necessitat de donar resposta als reptes per gestionar la ciutat, com a conseqüència de l’augment del nombre de turistes a Barcelona i la previsió de creixement a mig termini. L’estratègia aprofundeix en el coneixement de la mobilitat turística per tal d’incorporar-la com una part inherent de la mobilitat urbana, deixant de tractar-la com a excepcional, incorporant com a pròpies les dinàmiques, les demandes i les pràctiques de la mobilitat turística.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2016 - 2018
Autor: Barcelona Regional
Barcelona Regional - Estratègia de Mobilitat Turística de Barcelona
ENLLAÇOS