Pla director i estratègic del port olímpic

La finalització de la concessió del Port Olímpic al 2020 i la delegació de competències de la Generalitat a l’Ajuntament apareixen com dues grans oportunitats per repensar el model de desenvolupament i de gestió del port.

Al llarg d’aquests darrers 25 anys, el Port Olímpic s’ha consolidat com un espai dedicat a la restauració i a l’oci nocturn, que propiciat per les males condicions d’accessibilitat i connectivitat l’han acabat desvirtuant, a ulls de la ciutadania, de la seva funció principal: la portuària. És, per tant, necessària la recuperació del Port Olímpic com a espai portuari de la ciutat i per als seus ciutadans. Un espai públic de contacte amb el mar on la nàutica popular i els esports nàutics formin part de l’oferta d’oci i esport de la ciutat.

Un espai de mar dedicat al mar. En aquest sentit, la reforma del Port Olímpic es planteja al voltant de grans objectius que es concretaran més endavant en diverses accions: la definició d’un nou model d’usos i activitats, la reforma integral de l’espai públic i la millora de les infraestructures portuàries.

Cal destacar que el Pla Director Estratègic del Port Olímpic no és una figura urbanística, és un document de planificació de l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de definir les polítiques i estratègies per al desenvolupament de les infraestructures i els serveis portuaris del Port Olímpic. Les propostes que conté tenen un caràcter estratègic i en cap cas executiu. La definició de les diferents actuacions de referència plantejades permetrà únicament estimar-ne la viabilitat des d’un punt de vista econòmic, funcional i ambiental. En conseqüència, és un document de referència que guiarà la redacció de les figures urbanístiques i executives necessàries. L’àmbit d’incidència del Pla Director Estratègic és el Port Olímpic i el seu entorn territorial.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2017-2018
Autor: Barcelona Regional
Àmbit 16 ha