Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics

El Pla especial urbanístic per a la regulació dels establiments d’allotjament turístic, albergs de joventut, residències col·lectives d’allotjament temporal i habitatges d’ús turístic a la ciutat de Barcelona (PEUAT) és un instrument urbanístic per ordenar i controlar la implantació d’allotjaments turístics a la ciutat i garantir els drets fonamentals dels ciutadans.

A banda de les condicions comunes a nivell de ciutat, el PEUAT distingeix quatre zones específiques amb regulació pròpia. Cadascuna d’elles es caracteritza per la distribució dels allotjaments en el seu territori, la proporció entre el nombre de places que ofereixen i la població resident actual; la relació i les condicions en què es donen determinats usos, la incidència de les activitats en l’espai públic i la presència de punts d’interès turístics.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2015 - 2017
Autor: Barcelona Regional
Barcelona Regional - Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics
ENLLAÇOS
DESCÀRREGUES