Port Olímpic. Directrius per un nou model

El front marítim de Barcelona conforma un dels paisatges urbans més característics de la ciutat, plenament integrat a l’imaginari dels seus ciutadans i visitants, configurant el major espai públic de la ciutat i un gran reclam pels turistes que la visiten. En aquest sentit, Barcelona Regional ha redactat el Pla Director Portuari del Port Olímpic en el marc del projecte de llei de ports i transport marítim i fluvial amb els següents eixos o línies estratègiques a desenvolupar:

– Infraestructures: diagnosi i proposta tècnica de solució amb voluntat d’integració urbana, continuïtat de l’espai públic i millora de la connectivitat i accessibilitat. Pla de manteniment futur.

– Anàlisi funcional: proposta d’activitats i usos del futur port, millorant la seva rendibilitat social.

– Règim previst d’utilització i explotació de les instal·lacions, adequant la gestió del port a l’actual realitat i problemàtica, i preservant la seva viabilitat econòmica i financera.

Client: Ajuntament de Barcelona
Període: 2017 - 2018
Autor: Barcelona Regional
ENLLAÇOS
VISTA PRÈVIA