Observatori Metropolità de l’Habitatge

Barcelona Regional va impulsar la creació de l’Observatori de l’Habitatge de Barcelona, un instrument d’àmbit supramunicipal encapçalat per diverses administracions que es proposa:

– Realitzar una radiografia de l’habitatge a partir d’informació estadística, estudis i treball de camp.

– Elaborar una diagnosi acurada de les principals problemàtiques a què s’enfronten els municipis que integra mitjançant la generació d’un sistema d’indicadors propi i metodologies d’estudi concretes.

– Donar suport al disseny de les polítiques públiques d’habitatge.

– Apropar la informació a la ciutadania mitjançant estratègies de comunicació i la creació de canals de participació ciutadana.

Client: Ajuntament de Barcelona,
Àrea Metropolitana de Barcelona,
Diputació de Barcelona,
Generalitat de Catalunya,
Associació de Gestors de Pólitiques Socials d'Habitatge de Catalunya
Període: 2016 - 2017
Autor: Barcelona Regional
ENLLAÇOS
DESCÀRREGUES