Anàlisi i estratègia

Bases per una estratègia urbana. Sant Feliu de Llobregat

Document estratègic Ciutat-Port.

Nou Pla director de la Ciutadella.

Cohabitatge cooperatiu i Habitatge industrialitzat.

Habitatge industrialitzat.

Mesura de govern per uns equipaments municipals amb perspectiva de gènere.

Poligoneres.

Repensant els quioscos de premsa de Barcelona.