BR a Europa: Projecte AELCLIC

El projecte europeu AELCLIC-PATHFINDER té per objectiu definir i provar models proactius i catalitzadors per a la configuració de consorcis regionals i/o locals amb la capacitat de definir els seus propis Plans d’Adaptació del Paisatge al Canvi Climàtic (Landscape Adaptation Plan to Climate Change, o LACAP).

Font: Barcelona Regional

BR participa en aquest projecte europeu donant suport tècnic al Consorci del Besòs, que és el partner local del projecte a Barcelona. L’àrea Besòs ha estat triada com a un dels 16 paisatges europeus que formen part del referit Projecte AELCLIC-PATHFINDER, perquè combina zones urbanes, naturals, agrícoles i industrials, juntament amb infraestructures en un entorn costaner. Així mateix, el Parc Fluvial del Besòs és un connector d’importància regional, situat en un entorn metropolità molt dens, que ofereix l’oportunitat de promoure una reflexió intermunicipal i participativa sobre l’Adaptació al canvi climàtic i les transicions sostenibles en els àmbits regional i urbà.

En el marc d’aquest projecte europeu, el Consorci del Besòs ha dut a terme dos tallers durant el mes d’octubre per treballar en la definició conjunta dels objectius i continguts que hauria de tenir un futur Pla d’Adaptació del paisatge del riu Besòs al canvi climàtic. Als tallers van participar més d’una vintena de tècnics pertanyents als ajuntaments consorciats, altres administracions implicades en l’àmbit Besòs, agents econòmics i socials del territori, així com membres d’universitats.

Font: Barcelona Regional

El passat 13 de novembre, la nostra companya Gemma Conde va participar en un taller d’aquest projecte europeu a la ciutat italiana de Bolònia, junt amb els altres ponents dels paisatges participants. El material i les conclusions del taller es poden trobar aquí: https://aelclicpathfinder.com/results.