Font: eatproject.eu
GlobaLeaks: el Canal Ètic de BR
Per Miquel Domingo

GlobaLealks és una plataforma d’alertes (en anglès, whistleblowing) basada en programari lliure que té per objectiu preservar una societat oberta i transparent on tothom pugui adreçar les seves queixes als òrgans de control de qualsevol entitat i denunciar de manera anònima les irregularitats que es detectin.

És una plataforma amb llicència Open Source AGPLv3 utilitzada a diferents països de la UE per complir amb les lleis de transparència i les directives de whistleblowing que van entrar en vigor el 16 de desembre de 2019 amb la Directiva Europea 2019/1937 de Protecció dels denunciants. La Cort Penal Internacional, les oficines anti-frau del govern català i valencià, o la Bústia Ètica i de Bon Govern de l’Ajuntament de Barcelona ja l’utilitzen.

Existeixen altres solucions de programari lliure com SecureDrop que és utilitzada per mitjans com The Washington Post, The Guardian o Al Jazeera. Tot i ser una plataforma molt segura, el seu inconvenient és que només s’hi pot a través de Tor. Es tracta d’un protocol de connexió a la xarxa anònim però només accessible per persones que conneguin com accedir-hi. Globaleaks, en canvi, és accessible a través de la web tradicional.

Els administradors de la plataforma, en general persones dels departaments de TIC, només tens accés a la configuració tècnica de la plataforma i no als continguts. Només els membres designats de l’Òrgan de Control tenen accés als missatges rebuts a través d’aquest canal.


L’aspecte de la plataforma és pot personalitzar

Tecnològicament és una plataforma que s’executa sobre Linux. Té suport per Debian i per Ubuntu i emmagatzema les dades en una base de dades SQLite. El servidor web està basat en Python (Python Twisted) i la amb un front-end desenvolupats amb AngularJS i Bootstrap.

Per si algú té interès en desplegar-ho, en aquest en aquest enllaç trobareu la descripció tècnica de la plataforma i per si teniu dubtes del seu funcionament el codi font es pot descarregar des de Github.